fbpx

Lærerværelset

Du vet det, og vi vet det. Gode leseferdigheter er avgjørende, ikke bare for elevenes prestasjoner i skolen, men påvirker også fremtidige karrierevalg, selvtillit og helse. For at du skal kunne gi elevene dine de beste forutsetningene trenger du verktøy. Verktøy som spenner fra Lexplores AI-baserte analyser av leseevne til pedagogisk planlegging, undervisningstips og materiale du kan arbeide med i klasserommet. Dette finner du i Lexplore Intensiv lenken under.

Lexplore er et kraftig læringsverktøy som gir deg innsikt i elevenes lesing uansett hvilken rolle du har i skolen.

Lexplore Intensiv