fbpx

Slik fungerer det

Mens eleven leser en kort tekst på skjermen, registreres øyebevegelsene ved hjelp av en øyetracker nederst på skjermen. Det tar bare noen minutter for eleven å lese teksten og svarer på noen spørsmål knyttet til leseforståelsen. Før eleven er tilbake på plassen sin i klasserommet, har øyebevegelsene blitt analysert og resultatet vist for deg i resultatsportalen.

For deg som lærer starter så arbeidet med å forbedre elevenes lesing. Spennet i et klasserom kan være stort, men ved hjelp av Lexplore Intensiv og de ferdige pedagogiske oppleggene som du finner i resultatportalen, kan du raskt komme i gang med leseutviklingen i klasserommet.

Ta kontakt, så viser vi deg gjerne hvordan Lexplore kan bidra til bedre leseutvikling for elevene på din skole.

Er du i skoleledelsen gir det objektive testresultatet fra Lexplore en unik mulighet for systematisk kvalitetsarbeid. Du kan følge opp elevenes lesing på individnivå, følge hele klasser og se utviklingen. Jobber du som skoleeier kan du følge resultatene og utviklingen på tvers av skoler og i hele kommunen.

Ved å arbeide med datadrevne beslutninger, kan du arbeide mer treffsikkert og effektivt for å nå dine strategiske mål.