fbpx

AI og maskinlæring

Med kunstig intelligens, AI, mener man ofte datamaskiner og dataprogrammer som har en evne til å løse komplekse oppgaver og se sammenhenger som normalt krever intelligens eller en kognitiv forståelse på menneskelig nivå.

I de siste 5-10 årene har forskningen rundt AI gjort store framskritt. Det har f.eks. bidratt til bedre og automatiserte systemer for tale- og språkforståelse, bildegjenkjenning, beslutningsstøtte i helsesektoren og støtte i medisinsk diagnostikk.

Mengden av nye applikasjoner og bransjer som bruker AI i sin teknologiutvikling vokser voldsomt. Noen av fordelene og gevinstene med AI som ofte trekkes fram er:

  • Man reduserer risikoen for feil. Vanskelige oppgaver og komplekse problemer kan løses med større presisjon og nøyaktighet enn det som var mulig tidligere.
  • Effektiviseringa av arbeidsoppgaver – velbegrunnede beslutningsgrunnlag f.eks. knyttet til utdanning, omsorg og helsetjenestene kan tas fram raskere enn det som tidligere var mulig.
  • Demokratisering av samfunnet – AI gjør det enklere å forsikre seg om at viktige beslutninger tas på et objektivt og rasjonelt grunnlag, i stedet for at de baseres på følelser. Det kan være med på å gjøre samfunnet mer rettferdig for oss alle.

Neste