fbpx

For deg som er lærer

Lesing er nøkkelen til gode skoleresultater.

Som lærer kan det hende at arbeidet ditt med Lexplore ikke begynner før du får resultatene i resultatportalen. På individ- og klassenivå kan du se hvordan dine elever ligger an sammenliknet med klassen, men også sammenliknet med et nasjonalt nivå.

Du har kanskje allerede kjent på at noen elev sliter med lesingen mens andre har utviklet seg videre. Med resultatportalen får du et innblikk i elevenes lesing som du ikke får på noen annen måte, og dessuten uten en subjektiv og tidkrevende vurdering.

«Det var en aha opplevelse å få et overblikk av lesingen»

Fem ulike lesnivåer

Du kan umiddelbart begynne å arbeide med elevene når du får tilgang til resultatsportalen. Elevenes resultater er på fem forskjellige lesenivåer representert ved en normalfordelingskurve. Dette gjør at du kan se hvordan klassen din eller en elev ligger an, sammenliknet med andre elever på samme alder. Uavhengig av hvilket resultat en elev har, finner du forslag til hvordan du konkret kan jobbe videre med leseutviklingen inne i resultatsportalen.

Lexplore Intensiv

Lexplore Intensiv er et vitenskapelig basert opplegg som tar utgangspunkt i «The Simple View of Reading» som er en teoretisk modell for lesing. Leseevnen defineres her som samspillet mellom to prosesser – avkoding og språkforståelse. Til sammen utgjør de leseevnen.

«Objektivt og tidseffektivt.»

En elev som mangler god avkoding bør fokusere sin leseopplæring på dette, mens en elev som har en god avkoding kan utvikle sin leseflyt. Som lærer trenger du ikke å gjøre dine egne tidskrevende vurderinger av elevenes leseevne, men kan stole på resultatet du ser i resultatportalen. Det er både vitenskapelig forankret og treffsikkert.

Å arbeide med språkforståelse

God avkoding er ikke nok til å utvikle lesingen. Elevene må også jobbe med sin språkforståelse parallelt med Lexplore Intensiv. Språkforståelse er forståelsen av ord, meninger og grammatikk, men også det som sies mellom linjene. Det er språkforståelsen som gjør at vi skjønner det har regnet ut når hovedpersonen slår sammen sin våte paraply i gangen, og det er mangel på språkforståelse som gjør at blåbærris tolkes som en matrett og ikke noe som vokser i skogen. Språkforståelse utvikles best i klasserommet sammen med klassekamerater, fordi det er i en kontekst og sammenheng språkforståelsen utvikles.