fbpx

For deg som er skoleleder

Lexplore kartlegger leseevnen til alle elever ved å måle øyebevegelsene og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens. Innsikten fra kartleggingen gir mulighet for å gi riktig støtte til rett tid. Ved hjelp av blant annet Lexplore Intensiv, et innsatsmateriale som brukes i en kortere periode, ser man at elevenes leseevne øker. Resultatportalen gir også lærerne et unikt bilde av elevenes leseferdigheter, og muligheten til å jobbe med språklige aktiviteter nøyaktig tilpasset gruppen og enkeltelevenes behov. Ved å ha en så god oversikt over elevenes leseferdigheter som Lexplore gir, kan man dermed tilpasse tiltakene og innsatsene slik at undervisningen treffer elevene bedre.

Det finnes ingen kartlegging eller verktøy som gir deg som skoleleder den oversikt, kunnskap og innsikt i elevenes leseferdigheter som Lexplore gir. Kunnskapen du får om dine elever, ressursbehovene og utviklingen er unik.

Last ned vår guide om Kunstig Intelligens (på svensk).
En lettlest innføring i kunstig intelligens, samfunnet og skolen. 

«21,9 % av elevene som begynner i videregående opplæring fullfører ikke.»

I resultatsportalen presenteres alle elevers leseferdigheter oversiktlig på individ-, klasse- og skolenivå. Det er et objektivt og treffsikkert resultat som også viser en sammenligning med nasjonale tall gjennom normalfordelingskurven.

«Det handler om datadrevne beslutninger.»

Ved å analysere tallene kan du umiddelbart se hvor behovene er størst, og dermed tildele ressurser der de trengs mest. Du kan også bruke resultatportalen til å følge opp tiltakene som gjøres gjennom året, og se elevenes utvikling over tid.

Datadrevet diskusjonsgrunnlag

Ved å synliggjøre leseferdigheten i oversiktlige diagrammer er det ikke bare mulig å se behovene, men også sikre at ressursene er satt inn der de trengs mest. Ressursbehovet i en førsteklasse der et flertall av elevene er røde er langt større enn i en klasse der flertallet av elevene er innenfor normalområdet. Ved å sette inn ressurser på et tidlig stadium i elevenes skolegang, øker sjansene for at elevene får bedre nytte av undervisningen. Det gir effekt gjennom hele skoleløpet.

La oss vise deg Lexplore