fbpx

For deg som er skoleleder

Lexplore kartlegger leseevnen til alle elevene ved å måle øyebevegelsene og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens. Innsikten fra kartleggingen gir mulighet for å gi riktig støtte til rett tid. Ved hjelp av Lexplore Intensiv, et innsatsmateriale som brukes i en kortere periode, ser man at elevenes leseevne øker.

Det finnes ingen kartlegging eller verktøy som gir deg som skoleleder den oversikt, kunnskap og innsikt i elevenes leseferdigheter som Lexplore gir. Kunnskapen du får om dine elever, ressursbehovene og utviklingen er unik.

Last ned vår guide om Kunstig Intelligens (på svensk).
En lettlest innføring i kunstig intelligens, samfunnet og skolen. 

«21,9 % av elevene som begynner i videregående opplæring fullfører ikke.»

I resultatsportalen presenteres alle elevers leseferdigheter oversiktlig på individ-, klasse- og skolenivå. Det er et objektivt og treffsikkert resultat som også viser en sammenligning med nasjonale tall gjennom normalfordelingskurven.

«Det handler om datadrevne beslutninger. «

Ved å analysere tallene kan du umiddelbart se hvor behovene er størst, og dermed tildele ressurser der de trengs mest. Du kan også bruke resultatportalen til å følge opp tiltakene som gjøres gjennom året, og se elevenes utvikling over tid.

Datadrevet diskusjonsgrunnlag.

Ved å synliggjøre leseferdigheten i oversiktlige diagrammer er det ikke bare mulig å se behovene, men også sikre at ressursene er satt inn der de trengs mest. Ressursbehovet i en førsteklasse der et flertall av elevene er røde er langt større enn i en klasse der flertallet av elevene er innenfor normalområdet. Ved å sette inn ressurser på et tidlig stadium i elevenes skolegang, øker sjansene for at elevene får bedre nytte av undervisningen. Det gir effekt gjennom hele skoleløpet.

La oss vise deg Lexplore