fbpx

Å måle leseevne gjennom øyebevegelser

Når du leser en tekst, for eksempel denne, tenker du sannsynligvis ikke på de avanserte prosessene som ligger til grunn for leseevnen din. Hvis du leser med flyt og forståelse har disse prosessene blitt automatiserte, og du har bare en følelse av hvordan øynene dine beveger seg over teksten uten at du tenker mer over det.

Å lese med flyt og forståelse krever en velfungerende og synkronisert interaksjon mellom flere ulike kognitive og språklige prosesser. Bokstaver i ordene du leser konverteres til språklyder, fonemer. De danner igjen en lydrepresentasjon, hvordan ordet høres ut. Dette er igjen knyttet til et semantisk innhold ut fra et treff med ordforrådet ditt eller generell språkkunnskap. Enkelt sagt så leser du bokstaver, kobler dem sammen til ord, hører hvordan ordene høres ut, for deretter å koble det til hva ordet betyr avhengig av hva du kan fra før.

Leseprosessen fortsetter deretter med at ordene kobles sammen i en grammatisk og syntaktisk struktur som forteller deg hvordan ordene hører sammen. Dette er den strukturen som forteller deg hvem som gjorde hva, når og hvor – og som gjør det mulig å forstå setningene du leser. Basert på din forståelse, kan du da resonnere, stille spørsmål og trekke dine egne konklusjoner om teksten som helhet.

Ingen seriekoblet prosess

Det er lett å tro at lesing er en seriekoblet prosess med klart definerte deler som går fra avkoding til leseforståelse. Virkeligheten er mye mer kompleks, og det er ingen skarpe grenser mellom de forskjellige elementene. En bedre metafor er å se byggesteinene i leseprosessen som deler av et nettverk der alt skjer samtidig, og der en del stadig kobles til eller forsterker en annen del.

Øyebevegelser avspeiler de kognitive leseprosessene

Gjennom øyebevegelsene avsløres samspillet i de kognitive prosessene som pågår mens vi leser. Øyebevegelsene speiler den spontane leseprosessen som ikke påvirkes av eksterne faktorer eller subjektive vurderinger. Resultatet vi får måler elevens lesing og ikke ting som utholdenhet, konsentrasjon eller distraksjoner utenfor klasserommet. Det er en sikker, objektiv og rask måte å se elevenes lesing på.

Neste