fbpx

Lesenivåer

Lexplores lesenivåer er inndelte i en normalfordelingskurve fra lav til høy. Som en støtte finnes det også percentiler som gir et mer eksakt bilde av leseevnen.

Lav

En elev i denne gruppen tilhører de som har det aller vanskeligst med lesingen. De har en kraftig nedsatt leseevne som gjør at de ikke bare har det vanskelig med å følge undervisningen, men også ofte sliter med motivasjonen. Det er også risiko for at elevenes selvfølelse påvirkes negativt. Elever i denne gruppen trenger individuell støtte og oppfølging for å komme i gang med lesingen.

Under middels

Elevene i denne gruppen har en dårligere leseevne enn andre elever på samme årstrinn. De trenger støtte for å få fart på lesingen, slik at de kan følge med i undervisningen. Uten oppfølging kan de miste motivasjonen og få en lavere selvfølelse på grunn av problemer med lesingen.

«Elever trenger støtte og stimulering for å øke leseevnen.»

Middels

Dette er den største gruppen av elever og her finner du elever med en gjennomsnittlig leseevne. Spredningen i gruppen er stor, men ved å se på de ulike percentilene vil du kunne få mer informasjon om hvor eleven befinner seg. Elever som befinner seg nærmere de høye nivåene kommer til å trenge utfordringer for ikke å stoppe opp i sin utvikling.

Over middels

I denne gruppen finner du elever som er gode lesere. De trenger å utfordres med tekster og bøker for å fortsette leseutviklingen.

Høy

Dette er gruppen med de aller sterkeste elevene som har et stort behov for utfordringer for å fortsette leseutviklingen.

Neste