fbpx

Teknologi

Øyeskanneren sitter diskret lengst nede på dataskjermen. Det er ved hjelp av denne at øyebevegelsene spilles inn mens eleven leser en kort tekst på dataskjermen. 90 ganger per sekund registrerer øyeskanneren hvordan øynene beveger seg over teksten. Den registrerer hvor eleven fester blikket, hvor lenge blikket er festet og hvor blikket beveger seg og festes neste gang.

Når innspillingen er ferdig svarer eleven på et par spørsmål om innholdet, og så er kartleggingen ferdig. Mens eleven går tilbake til klasserommet analyseres lesingen ved hjelp av kunstig intelligens (AI) som objektivt og treffsikkert kan se hvordan eleven leser. Resultatet presenteres oversiktlig i Lexplore sin resultatsportal, der resultater kan sammenstilles over tid, mellom elever, klasser og skoler.

Det er publisert nærmere 5000 vitenskapelige studer om øyeskanning og lesing.

Et område med mye forskning

Øyeskanning er en populær metode innenfor flere forskningsområder, slik som lingvistikk, eksperimentell psykologi og menneske-data interaksjon. Øyeskanning har også vist seg å være et velkalibrert instrument for å studere ulike aspekter av leseprosessen. Gjennom å variere ulike språklige egenskaper i teksten, vet vi at måling av øyebevegelser kan fange opp små forskjeller i hvordan hjernen bearbeider tekst på både lexikalt, syntaktisk og tekststrukturelt nivå.

Neste