fbpx

Föräldrar, Lärare

Läs inte högt för dina elever

Jo, visst ska du läsa högt för dina elever. Men vill du att högläsningen ska bli en lässtund mer än en mysstund så finns det saker att tänka på.

Inget är så bra som läsning för att utveckla ett barns språk. Det är genom den tryckta texten som barnen möter ord som inte ingår i det vardagliga samtalet om vad man ska äta till middag, när man ska åka till träningen eller vad man har gjort i skolan. För att klara sig i samhället behövs ett ordförråd på mellan 50 000 och 70 000  ord och barn som läser når upp till det när de har slutat gymnasiet. Ett barn som inte läser kan ligga på mellan 15 000 och 17 000 ord.

Att väcka läslusten är en av de viktigaste saker vi kan göra för våra barn men det kan vara en riktig utmaning med all konkurrens från telefoner och annat som distraherar. Färre föräldrar läser för sina barn idag. 2012 läste 35 procent av föräldrarna för sina barn mot 74 procent bara tio år innan.

För många är skolan den enda plats där de möter böcker och kanske den första gången de möter högläsningen. En stunds högläsning på morgonen kan vara en chans att samla eleverna och genom det få en lugn start på dagen. Men, risken finns att  inte alla förstår, hänger med eller ens lyssnar under högläsningen. På ett skolår blir en halvtimmes högläsning många undervisningstimmar som eleverna inte har kunnat nyttja på ett bra sätt.

Gör högläsningen till en lärandesituation

Det är lätt att tänka att eleverna automatiskt är aktiva när de lyssnar på högläsning men att lyssna kräver en massa energi och fokus. Är högläsningen i början eller slutet på dagen så är det lätt hänt att tankarna vandrar iväg på annat och lässtunden blir inte till den lärandesituation den hade kunnat bli. Istället för att utveckla språket tänker de på annat, tappar fokus eller vill kanske inte störa för att fråga om ett ords betydelse och tappar då förståelsen för texten.

Strukturerade textsamtal

För att minska risken att dina elever är passiva under högläsningen är det bra att tidigt börja arbeta med strukturerade textsamtal som lär eleverna att använda olika lässtrategier. De goda läsarna gör det här automatiskt men med hjälp av högläsningen kan du hjälpa alla elever att bli aktiva läsare. Skapa en rutin för textsamtalet och led samtalet genom din högläsning.

Förutspå, red ut nya ord, ställ frågor och sammanfatta

Det finns fyra viktiga läsförståelsestrategier som hjälper elever att bättre förstå en text. Genom att förutspå, reda ut nya ord, ställa frågor och sammanfatta under läsningen blir eleverna aktivare läsare – även under högläsningen.

Förutspå

Genom att tillsammans förutspå vad boken ska handla om får barnet en förförståelse för texten. Börja med att titta på framsidan, läs baksidestexten, titta på bilder i boken och kanske några rubriker. Låt eleverna gissa fritt om vad de tror ska hända. Samla tankarna och gå gärna tillbaka till dem under högläsningen när en gissning har stämt eller kanske inte alls stämde in med vad de trodde.

Red ut nya ord och begrepp

Elever behöver möta nya ord för att utveckla sitt språk. Uppmana dina elever att våga avbryta och fråga om ord och pausa själv din läsning för att prata om nya ord. Nya ord är ett bättre begrepp att använda än svåra ord som lägger in en förväntan på att det blir svårt.

Ställ frågor

Vänta inte på att boken ska ta slut innan du ställer frågor till texten. Ta pauser under läsningen och fråga frågor om texten. Ställ frågor på de tre nivåerna: på raden där du hittar svaret i texten, mellan raderna där eleverna får ledtrådar från texten men inte direkt hittar svaret och till sist bortom raderna där eleverna funderar över budskapet, vad de själva tycker och gör kopplingar till sig själva.

Sammanfatta

Genom att träna på att sammanfatta texter lär sig eleverna att hitta kärnan i texten. Det kan vara svårt för elever att sammanfatta men genom att träna på det i grupp under högläsningen hjälper du dem att träna på att sammanfatta. Det är en kunskap som de kommer att ha stor nytta av i resten av livet.

Våga pausa för aktiva läsare

Genom att våga pausa under läsningen, ställa frågor under tiden, reda ut nya ord och begrepp och att träna på att sammanfatta kan du göra högläsningen till mer än men mysig stund. På köpet lär sig eleverna läsförståelsestrategier.

Mer läsning

Utbildningsradion har en programserie som heter Strategier för läsförståelse. Serien har 7 delar och varje del är under tio minuter långt.

 

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]