fbpx

Mattias Nilsson Benfatto

Mattias disputerade i datorlingvistik vid Uppsala universitet 2012. Som forskarstuderande arbetade han med att utveckla nya analysmetoder för att bättre förstå ögonrörelsekontroll vid läsning. Mattias är forskare vid Marianne Bernadotte Centrum på Karolinska Institutet och har där fortsatt att undersöka ögonrörelser, nu med särskilt fokus på relationen mellan ögonrörelser och neurologiska funktionsnedsättningar.