fbpx

Gustaf Öqvist Seimyr

Gustaf är datorlingvist och disputerade 2006 vid Uppsala Universitet på en avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner. Gustaf är forskare i ögonrörelsemätning och läsning vid Marianne Bernadotte Centrum på Karolinska Institutet. Forskning syftar till att mäta och analysera ögonrörelser för att bättre förstå hur hjärnan och synen samverkar hos friska och sjuka under vanliga betingelser såsom läsning, tolkning av bilder eller igenkänning av ansikten.