fbpx

Digitalisering

AI och rollen i samhället

AI är varken en utopi eller dystopi utan en faktisk del av din vardag redan idag och det är en del som ökar. Anledningen? AI kan helt enkelt göra saker som vi människor inte klarar av. IBM:s superdator Watson kan till exempel läsa 200 miljoner sidor text på tre sekunder. Den kapaciteten kommer vi människor aldrig att komma i närheten av.

Men att bara ta in en mängd information, data, är inte särskilt användbart. Det är vad du, eller datorn, kan göra med datan som är viktig. Det är här AI kommer in i bilden. Det är genom att låta den artificiella intelligensen själv söka efter mönster och upprepningar i ett material som tidigare har lästs in för att sedan dra slutsatser av det som vi kan dra verklig nytta av AI.

Lär dig mer om AI och skolan 

AI och sjukvården

Inom sjukvården pågår flera studier där forskare undersöker hur AI kan användas. Ett område där AI har visat stora möjligheter är inom diagnostisering av till exempel cancer eller benbrott – Computer Assisted Diagnosis. I en studie fick den maskininlärda algoritmen gå igenom tidiga mammografibilder från kvinnor som senare hade fått en bröstcancerdiagnos. Resultatet visade att AI kunde identifiera 52 procent av cancerfallen redan ett år innan kvinnan fick sin diagnos.

52 procent kanske inte låter mycket men det innebär att varannan kvinna fick vänta minst ett år längre på sin cancerdiagnos än om sjukvården hade använt sig av AI som hjälp i diagnostiseringen. En tidig upptäckt av cancer är en viktig del i behandlingen och med hjälp av AI kommer fler människor i framtiden att få en korrekt diagnos och hjälp till behandling tidigare.

AI i ständig utveckling

Den maskininlärda algoritmen kunde hitta cancer tidigare än människan i hälften av fallen. Det är ett resultat som inte kommer att gälla imorgon för grunden i maskininlärningen är att algoritmen tränar sig själv. Den blir lite bättre för varje ny data som den får tillgång till. Imorgon kanske den hittar 80 procent av fallen tidigare för att om ännu en tid kunna hitta fler fall ännu tidigare.

AI inom andra områden

AI har gjort sitt intrång inom de allra flesta delar av samhället inte minst bilindustrin där utvecklingen av självkörande bilar har gått i en rasande takt. Bilens dator tränas i att känna igen omgivningen för att kunna fatta egna beslut. På Mercedes-Benz ha man under flera år arbetat med den intelligenta bilen men hur framtidens bil kommer att se ut vet vi inte. Att den kommer att revolutionera hur vi ser på bilar är nog ändå ingen överdrift.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]