Digitalisering, Lärare, Skolledare

AI som stöttar läsutveckling – se webinariet med Atea Skola

Hur kan vi stödja så att alla barn kan hitta till läsningens magi?

Den frågan ställde Atea Skola och bjöd in till ett webinarium om AI i skolan. Bland annat får du se när Lexploreanvändare från Skellefteå kommun berättar hur de gör för att öka läsförmågan hos eleverna.

Är det intresserad av någon särskild del av webinariet? Nedan finner du tidsangivelser för de olika delarna.

Intro: Andreas Hallström, Skolspecialist Atea skola
01.00 Örjan Johansson, chef för affärsområde Skola på Atea, berättar kortfattat om AI i skolan.
07.00  Kalle Edenvik, kundansvarig, Lexplore Hur kan AI stötta läsförmågan?
20.00 Maria Hurtig, digitaliseringsstrateg, Skellefteå kommun, berättar om varför de valde Lexplore och vilka resultat de ser.
39.30 Emma Berg, speciallärare och förstelärare digitalt lärande, Tuböleskolan, berättar om hur de jobbar med Lexplore på skolan.

”Vi ser ett värde med Lexplore, att det skapar likvärdighet mellan skolorna, minskar den administrativa bördan för både specialpedagoger, lärare och rektorer men också för oss på staben. Det vi vill lyfta det är just det datadriva beslutsunderlaget och att kunna prata objektivt om de här sakerna. För det handlar mycket om vilka insatser och vilken resursfördelning vi ska ha mellan våra skolor. Det är ju väldigt mycket känslor i det här. Vi ser att det här verktyget, när vi använder Lexplore, gör det möjligt att prata mer objektivt i kvalitetsarbetet, för man har mätt det här på samma sätt i skolan. Man får en bra utgångspunkt för diskussionen.”

– Maria Hurtig, digitaliseringsstrateg, Skellefteå kommun.

Ett stort tack till Atea Skola som låter oss dela med oss av webinariet.

Kolla in vår eventkalender för fler webinarier

Är du nyfiken på läsutveckling, att arbeta med data som stöd för dina beslut eller bara vill veta mer om Lexplore? Bland vårens webinarium finns det gott om tillfällen att inspireras, fördjupa dina kunskaper och diskutera läsning med andra i skolvärlden. Oavsett om du är lärare, specialpedagog, rektor, skolhuvudman eller helt enkelt intresserad av läsutveckling finns det något för dig.

Se vår eventkalender

Relaterade artiklar

Blogg

Nyheter, Skolledare

Stora klyftor i spåren av Coronan

Larmrapporterna talar sitt tydliga språk. De stora förlorarna under Corona är de svaga eleverna. Och med inställda prov, distansundervisning och hög sjukfrånvaro så riskerar skolhuvudmännen att tappa greppet om elevernas [..]