fbpx

Föräldrar, Lärare, Skolledare

Är Lexplore vetenskapligt?

Vill du ha det korta svaret så är det ”Ja, i allra högsta grad”. Det finns också ett mycket längre svar med referenser till forskningen som ligger bakom Lexplore  om du vill fördjupa dig men vill du ha en enkel översikt så kan du fortsätta att läsa.

Ögonrörelsemätningar

Det kanske låter som science fiction: att kunna mäta läsning med hjälp av ögonrörelser men även om det vid en första anblick kan kännas som en omöjlighet så är sambandet mellan läsförmågan och ögonrörelser vetenskapligt säkerställt. Förutom Lexplore finns det flera andra organisationer och företag som använder ögonrörelsekameror för att mäta läsningen. Afasiförbundet använde sig till exempel av ögonrörelsemätningar när de såg över hur de skulle kunna förbättra sina texter. Genom att låta medlemmar med afasi läsa texter samtidigt som deras ögonrörelser spelades in kunde man se hur testpersonen verkligen läste. Stannade de upp på ett ord? Läste de långsamt och med möda eller hoppade blicken mellan orden?

Resultaten från ögonrörelsemätningarna visade att Afasiförbundet behövde skriva kortade, tydligare och mer lättlästa texter. Den insikten kom tack vare ögonrörelsemätningarna och stämde inte överens med vad man tidigare fått höra, att lättlästa texter inte uppskattades.

Forskningen bakom Lexplore

Forskningen bakom Lexplore bygger på två delar: den ena är ögonrörelsemätningar som används inom flera forskningsdiscipliner som lingvistik/språkvetenskap, experimentell psykologi och människa-dator-interaktion.

Skulle du vara intresserad av att fördjupa dig inom området finns det närmare 5000 vetenskapliga artiklar bara om sambandet mellan läsning och ögonrörelser.

Den andra delen av forskningen baseras på en longitudinell studie som ofta kallas Kronobergsprojektet. Där undersöktes läsförmågan hos barn i årskurs 3 och eleverna följdes sedan upp till vuxen ålder.  I projektet användes också en ögonrörelsekamera men möjligheten att göra statistiska analyser fanns inte på den tiden.

Resultatet

Algoritmerna kunde i Kronobergsprojektet hitta de elever som hade haft svårt att läsa med en träffsäkerhet på över 95 procent och det på bara 30 sekunders inspelning. Algoritmen hade potential att användas som screeningverktyg för att mäta läsförmågan men för att vara riktigt säkra på att det skulle fungera i skolan så startades ett nytt forskningsprojekt.

I våra e-guider kan du lära dig mer om språk, läsning och AI

Järfälla och Trosa

3000 elever i Järfälla och Trosa fick läsa texter samtidigt som deras ögonrörelser mättes. Nu fanns inget facit som det hade funnits i Kronobergsprojektet utan eleverna fick också göra referenstester som används i skolan idag: tecken- och ordkedjor, snabb benämning av bokstäver, samt läsning av non-ord och riktiga ord.

Resultatet?

Screeningen fungerade även i Järfälla och Trosa. Idag har vi, förutom de 3 000 elever som forskningen ursprungligen baserades på, genomfört 10 000-tals ytterligare screeningar. 10 000-tals screeningar som om och om igen bevisar det vi redan vet. Ögonrörelsernas mönster visar hur du läser.

Efter screeningen – The simple view of reading

När eleverna har screenats är det dags att börja arbeta för att utveckla läsförmågan. Som Lexplore-skola kan man snabbt börja arbeta med Lexplore Intensiv och Lexplore Språk som bygger på The Simple View of Reading. som förklarar läsförmågan som avkodning x språkförståelse. Det betyder att ett barn som lär sig läsa behöver både avkodning och språkförståelse för att kunna läsa och det tränas i Lexplores insatsmaterial – på den nivå eleven befinner sig.

Lexplore Intensiv är anpassat till de läsnivåer som finns i resultatportalen och det digitala materialet går att börja arbeta med på en gång. Många skolor samarbetar med hemmet där en-till-en-träningen sker tillsammans med en förälder ett par minuter per dag i korta perioder. Det är ett effektivt och snabbt sätt att höja läsförmågan hos eleverna. I klassrummen arbetar läraren med Lexplore Språk som innehåller färdiga lektionsplaneringar med olika språkteman. De kan användas precis som de är men fungerar precis lika bra som inspirationskälla till egna planeringar.

Tillsammans så ger Lexplore Intensiv och Språk en bra grund för att utveckla elevernas läsförmåga. Dessutom finns det bokförslag som är anpassade efter elevernas läsförmåga i resultatportalen.

Allt för att det ska vara snabbt, enkelt och effektivt att arbeta med elevernas läsförmåga.

 

 

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]