fbpx

UNESCO Mobile Learning Week 2020

Lexplore, och vår digitala lösning för att undersöka barns läsförmåga, har valts ut som en innovation för UNESCO Mobile Learning Week 2020, under temat ’Artificial Intelligence and Inclusion’.

Certifieringen, som delades ut av Borhene Chakroun – chef för avdelningen för politik och livslångt lärandesystem, utgör en del av UNESCO:s bredare projekt för att förbättra läskunnighet i skolor.

“UNESCO recognizes the value of this innovation in the contribution towards the direction of more inclusion and equity in education.”