fbpx

Sandbergska competens, F-9-skola i Upplands Väsby

Eva Svensson, rektor på Sandbergska competens om Lexplore.

Ni har använt Lexplores tjänst för att mäta läsförmågan, berätta!

Vi kände direkt att det här var något vi ville prova på och har nu använt Lexplore sedan hösten 2018. För oss har det blivit ett viktigt verktyg för kartläggning av våra elevers läsutveckling, samt en del i vår undervisning. Vi använder det för att mäta läsförmågan men det har också blivit ett bra underlag för samtal med föräldrarna där vi kan visa hur deras barns läsning ser ut. De blir inblandade och vi kan bolla med föräldrarna. Det visuella är väldigt viktigt också. Det gör det tydligt för oss men också för eleverna.

Vi har gjort insatser som verkligen har hjälpt eleverna.

Tidigare använde vi andra screeningverktyg som DLS men de tog mycket längre tid. Här får vi allting snabbare och mer konkret. Vi kan se läshastigheten, vilka ord och bokstäver ett barn fastnar på och så är det frågor till som visar läsförståelse. Det är också en helhetsanalys för verksamhetsplaneringen.

Vad är det bästa med Lexplore?

Att det är så tydligt. Vi ser direkt vilka elevens utmaningar är och vilka insatser som krävs. Vi får ett individanpassat material på precis rätt nivå som direkt hjälper eleverna.

Vad har du fått för reaktioner på användandet av Lexplore?

Det som vi inte hade räknat med är att det har blivit otroligt bra diskussioner i kollegiet. Vi vet att vi pratar om samma saker nu för alla har samma bild över elevernas läsning.

Boka en kort online-demo och se hur Lexplore skulle kunna bidra till en bättre läsutveckling för eleverna på din skola.

Boka demo