fbpx

Skånhällaskolan i Mölndal

På Skånhällaskolan i Mölndal har man använt Lexplore sedan våren 2019. Resultaten som har kommit in visar på stora förbättringar i läsförmågan hos elever som har använt sig av Lexplore Intensiv.

Möt lärarna Ellen Eklund och Sofia Västanhav på Skånhällaskolan när de precis börjat använda Lexplore.

Läs hela artikeln