fbpx

Skellefteå kommun

På en halv dag kan Skellefteå kommun med hjälp av AI testa läsförmågan hos en hel årskurs. Ett test tar bara ett par minuter, och efteråt får läraren bekräftat vilka elever som behöver omedelbar hjälp, och vilka som kan behöva extra stöd. Men möjligheterna med verktyget är betydligt fler än så.

Lexplore är ett verktyg som handlar om att förstå elevers läsförmåga på ett objektivt sätt, så att man därefter kan stödja och stimulera elevernas fortsatta läsutveckling. Det var 2018 som Skellefteå kommun tackade ja till att delta i ett pilotprojekt för att hjälpa till med att vidareutveckla Lexplore som verktyg utifrån hur det bäst kan användas i en skolkontext.

– Pilotprojektet var relativt litet med ett par involverade skolor, och handlade mest om vad Lexplore är och hur det kan användas i skolmiljö. Vi blev klara i jul och skulle därefter säga go eller no go. Då fattade vi beslut inom kommunen att gå vidare och prova detta på alla elever i årskurs 1–4 i Skellefteå, berättar Nina Persson som är biträdande rektor inom Skellefteå kommun.

Lexplore består av en skärm som eleverna får fokusera på och en eyetracker som följer deras ögonrörelser på skärmen. Baserat på elevens inspelade ögonrörelser görs en AI-baserad analys som sedan presenteras i en resultatportal.  Färgbedömningen av elevens läsförmåga kan sedan användas som underlag för att jobba vidare med hens läsutveckling på ett individanpassat sätt.

Minimalt med efterarbete

Det första steget när Skellefteå kommun gick med i pilotprojektet var att utbilda sina specialpedagoger. Därefter genomförde mentorn för varje skolklass tester av sina elever tillsammans med en specialpedagog som ansvarade för tekniken. Det går så klart att vara ensam om att göra testerna, berättar Nina, men för elevernas skull kändes det värdefullt att få ha sin klasslärare med sig, och att denne kunde fokusera på person istället för teknik. Första intrycket var positivt.

– Det var spännande med allt det nya, och att se vad tekniken kan göra för barnen. Eleverna tyckte det mest var roligt och klarade bra att sitta still under den korta tid som krävs. Förutom att varje screening tog så lite tid var det smidigt att det inte krävde så mycket efterarbete vilket uppskattas i lärarnas vardag, förklarar Nina.

Efter att skolan tackat ja till ett fortsatt användande påbörjades en full implementering av Lexplore. Nina tillsammans med tre lärare utbildade sig i Lexplore som ett nästa steg. Att vara fler som behärskar verktyget och testningen kändes viktigt för att driva på utvecklingen och för att kunna genomföra testerna löpande framöver. Desto fler gånger eleven har gjort testerna desto tydligare formar sig dennes kurva och blir lättare att analysera.

– Ofta bekräftar Lexplore vad man redan vet men det är tryggt att ha en objektiv och vetenskaplig screening att jämföra med bedömningsstödet, det ger en annan tyngd, menar Nina.

Läs hela artikeln