fbpx

Torsviks skola, Lidingö

Torsviks skola på Lidingö grundades redan 1907 och är en av de mest centralt belägna skolorna på Lidingö. Här går elever från förskoleklass till nionde klass.

Ni har använt Lexplores tjänst för att mäta läsförmågan, berätta!

Vi har använt Lexplore som verktyg att mäta elevernas läsförmåga. Jag arbetar som specialpedagog F-3 och är både den som screenar men även de som arbetar med läsutvecklingen hos eleverna efteråt. I skrivande stund befinner vi oss i den intensiva läsperioden, om tre veckor efter screening. Jag träffar de elever individuellt som hamnat på färgen röd, tre till fyra ggr/vecka.

Lärare och fritidspersonal har blivit instruerade hur de kan arbeta vidare med de elever som hamnat på färgen gul (vilket ger mig oändligt mycket mer tid, till de elever i behov av särskilt stöd). Lästräning i mindre grupp eller par beroende på percentil har jag tänkt där. Lärarna känner eleverna bäst socialt tänker jag också.

Vårdnadshavare är kontaktade av mig och informerade om vikten av läsning under denna period men inte minst i övrigt också. De har tilldelats material för att kunna lästräna hemma varje dag 8-10 minuter/dag. Jag har även gett lärare tips och förslag hur de kan arbeta med de elever som också behöver utmaningar i sin lästräning.

Vad är det bästa med Lexplore?

Det bästa med Lexplore är att vi objektivt och väldigt tydligt snabbt får ett resultat av elevernas läsförmåga- och utifrån det, tidigt kan sätta in extra anpassningar, särskilt stöd eller utmaningar för de elever som behöver det. Jag har suttit med i utvecklingssamtal och tydligt kunna visa vårdnadshavare hur läsutvecklingen (eller inte för den delen!) ser ut. Jag har en egen eyetracker så det är med spänning jag inom kort återigen kan screena de elever som fått stöd i sin läsutveckling och se om/hur utveckling skett. Väldigt uppskattat hos både lärare och vårdnadshavare.

Vad har du fått för reaktioner på användandet av Lexplore?

Jag som screenare i lågstadiet har fått väldigt positiv feedback av mina kollegor. Jag kan tänka mig att det är för att jag helhjärtat tog mig an verktyget, använder det fullt ut vad gäller screening, efterarbete samt utvärdering. Efter en screeningperiod så planerar jag mitt schema utefter de elever som är i behov av stöd. Jag kallar det läspuffar och de är ”helig tid” tre veckor efter en testperiod. Jag kommer med lösningar och förslag på vidare arbete, vilket jag tror är väldigt uppskattat hos såväl föräldrar som kollegor som jag involverat i läsutvecklingsprocessen. Med deras medverkan och hjälp tror jag på bästa läsutveckling hos eleverna. Som sagt, inom kort får vi se resultatet!

Marie-Therese Auriemma, specialpedagog på Torsviks skola