fbpx

Lärare

Vanliga frågor om hur Lexplore fungerar i skolan och för lärare.

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning är gren av artificiell intelligens, AI, där datorn är programmerad att själv dra slutsatser och förbättra sina resultat ju mer data som finns tillgängligt.

Vad är AI?

Med artificiell intelligens, AI, menas oftast datorer och datorprogram som har en förmåga att lösa komplexa uppgifter och se samband som normalt kräver intelligens eller en kognitiv förmåga på mänsklig nivå.

Läs mer 

Hur avspeglar sig läsningen i ögonrörelserna?

Det vi kan se i ögonrörelserna är elevens spontana läsprocess och faktiska läsförmåga. Läsningen är ingen linjär process utan den är uppbyggd av flera processer som samverkar i ett nätverk där de hela tiden påverkar varandra. Ingen del fungerar utan den andra och det gör att en mätning med Lexplore visar en bild av elevens läsning

Kan Lexplore ersätta en speciallärare eller specialpedagog?

Nej. Däremot frigör vi tid åt pedagoger så att de kan göra det de gör bäst – vara med eleverna och hjälpa dem till läsning.

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.

Går alla lärare på skolan utbildningen för att bli certifierade screenare?

Nej, det räcker om en eller ett par pedagoger går den utbildningen.

Vad är det för skillnad på Lexplore och andra test som DLS och H4?

H4 är ett rent avkodningstest. Det mäter inget annat än avkodningen.

DLS är ett pappersbaserat test med flera delmoment som tar ungefär två timmar för eleven att genomföra. Det genomförs i grupp och kräver rättning, bedömning och sammanställning av läraren efter att provet är genomfört.

Lexplore är digitalt, tar några minuter för eleven att genomföra och kräver ingen rättning, bedömning eller sammanställning av läraren i efterhand. Det sköter den artificiella intelligensen om.

Hur är Lexplore relaterat till det obligatoriska bedömningsstödet?

Det obligatoriska bedömningsstödet är en formativ bedömning medan Lexplore tittar på den faktiska läsförmågan. Hur läser eleven just nu och hur resultatet är jämfört med andra elever i samma årskurs.

Vad är en screening?

En screening är en undersökning som görs av större grupper utan att man i förväg sett några symptom. En mammografiundersökning är en screening, PKU-test på nyfödda likaså men det årliga tandläkarbesöket är också en form av screening. Syftet med en screening är inte att diagnosticera utan att hitta något som kan bli ett problem så att åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.