fbpx

Skolledare

Vanliga frågor för rektorer och skolledare.

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning är gren av artificiell intelligens, AI, där datorn är programmerad att själv dra slutsatser och förbättra sina resultat ju mer data som finns tillgängligt.

Vad är AI?

Med artificiell intelligens, AI, menas oftast datorer och datorprogram som har en förmåga att lösa komplexa uppgifter och se samband som normalt kräver intelligens eller en kognitiv förmåga på mänsklig nivå.

Läs mer 

Hur kan jag använda Lexplore för mitt rektorsområde?

Med Lexplore får du som skolledare ett objektivt och faktabaserat underlag där du får koll på läsningen. Du kan till exempel följa undervisningen för en enskild elev, en klass eller få en överblick över din skola eller rektorsområde.

Vad är ett datadrivet beslutsstöd?

Datadrivet beslutsstöd innebär att du kan fatta beslut utifrån faktiska siffror. Du vet svart på vitt hur det ser ut och kan med hjälp av verifierat data fatta beslut som är mer rättvisa, mer underbyggda och bidrar till måluppfyllelsen.

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.

Går alla lärare på skolan utbildningen för att bli certifierade screenare?

Nej, det räcker om en eller ett par pedagoger går den utbildningen.

Vad har jag som rektor för nytta av det?

Det finns flera fördelar för dig som rektor. Det första är att du ger dina lärare tid till det som de gör allra bäst – undervisa eleverna. För dig innebär det att du får ett objektivt resultat över elevernas läsförmåga. Det är ett resultat som är vetenskapligt baserat och oberoende av lärarens tidigare erfarenhet. Överblicken du får gör att du enkelt kan se var behoven är störst och fördela resurserna där de behövs bäst.

Vad är en screening?

En screening är en undersökning som görs av större grupper utan att man i förväg sett några symptom. En mammografiundersökning är en screening, PKU-test på nyfödda likaså men det årliga tandläkarbesöket är också en form av screening. Syftet med en screening är inte att diagnosticera utan att hitta något som kan bli ett problem så att åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.