fbpx

Nyheter, Skolledare

Stora klyftor i spåren av Coronan

Larmrapporterna talar sitt tydliga språk. De stora förlorarna under Corona är de svaga eleverna. Och med inställda prov, distansundervisning och hög sjukfrånvaro så riskerar skolhuvudmännen att tappa greppet om elevernas läsutveckling.

 Lyssna på två skolhuvudmän som valt en annan väg för att öka likvärdigheten

Hur kan de förtroendevalda underlätta för att skolans likvärdighetsarbete inte ska haverera under Corona? Kan införandet av ett AI-baserat läsutvecklingsverktyg agera som ”skyddsnät”?
I Skolverkets enkät från Coronaåret 2020 så var slutsatsen bla:

Många av de svarande inom grundskolan uppfattar att den högre frånvaron bland personal och elever har varit en försvårande omständighet i arbetet med bedömningen.”

– Lärarkåren gör en heroisk insats i en extrem situation, som kommer att få stora konsekvenser för elevernas kunskapsutveckling och lärarnas arbetssätt. Det kommer att krävas ännu större pedagogiska resurser efteråt för att hämta hem det eleverna förlorat kunskapsmässigt, men också socialt, säger Johanna Jaara Åstrand, Ordförande i Lärarförbundet.

De elever som behöver mycket vägledning av sina lärare, som inte har föräldrar som kan hjälpa dem och som saknar digitala resurser – för dem är skolstängningar förödande. För många elever med trassliga hemförhållanden är skolan den fasta punkten. Det har pandemin tydliggjort, och därför kommer den att lämna djupa spår i elevers mående, säger OECD:s högste ansvarige för Pisa Andreas Schleicher.

Vi har en bit kvar vad gäller likvärdighet i skolan. Vi ser nu med stor oro på hur pandemin kommer att öka denna ojämlikhet. Utbildningsnämnden anser att nu, än mer än i vanliga fall, är det viktigt att jobba med tidiga insatser för att de effekter som pandemin orsakat på vissa elevers kunskapsresultat kan åtgärdas. Utdrag ur Utbildningsnämndens protokoll i en medelstor svensk kommun

Fler och fler kommuner och skolor har valt ett AI-baserat verktyg för att hålla koll på, och utveckla den viktigaste förmågan av allt. Läsningen.

”Innan Lexplore så hade vi koll på de elever som hade det svårast och de som hade godkänt. Men alla dom som var under medel och som hade behövt stöd tidigt för inte senare få det svårt. Dom hade vi missat.” Säger Fredric Norlin, Grundskolechef i Kristinehamns kommun. Lyssna på intervjuer med två kommuner som använder Lexplore i alla sina skolor.

Med hjälp av Lexplores AI-baserade metod kan en skolhuvudman snabbt få koll på elevernas läsutveckling och att ingen faller mellan stolarna.

Boka ett eget möte för att få veta hur din kommun kan genomföra detta bäst.

Om du bara är nyfiken på hur AI-baserad screening fungerar. Läs mer här.

 

Länkar till artiklar i ämnet:

https://skolvarlden.se/artiklar/efter-installt-pisa-oron-vaxer-kunskapstapp

https://sverigesradio.se/artikel/7468670

https://www.lararen.se/nyheter/coronaviruset/distansundervisning-okar-ojamlikheten-mellan-elever

https://www.delmos.se/wp-content/uploads/2020/12/ART6-Åstrand-WCAG.pdf

https://www.dn.se/sverige/pisachef-pandemin-forodande-for-vissa-elever/

https://skolvarlden.se/artiklar/spsm-om-nedskarningarna-drabbar-utsatta-elever-hart

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]