fbpx

Daglig hemmaläsning med Lexplore

Att hitta en rutin där du som vårdnadshavare, syskon eller annan vuxen läser med barnen i minst 30 minuter varje dag, är en bra start för att hålla igång läsförmågan hos elever som är hemma från skolan. Om ni tillsammans läser ordlistor i 10 minuter, 10 minuter högläsning och tio minuter diskussion om texten så håller man igång de mest basala delarna av läsningen.

Det här är såklart allra viktigast med de yngsta barnen, när de blir äldre och mer självständiga så kan de ju sköta sig själva. Men det är fortfarande viktigt att påminna om att läsa varje dag. Och 10 + 10 + 10 minuter kan fortfarande vara en bra grund att börja med.

Den här dagliga rutinen är framtagen av lärare och speciallärare som arbetar på Lexplore. Men om du fått instruktioner och material av skolan så ska du i första hand följa dom. Det här materialet är endast ett komplement för att använda när det saknas direktiv, eller när man vill träna lite extra.

Steg 1: Arbeta med ordlistorna i 10 minuter

För att träna upp förmågan att läsa bokstäver, kombinationer av bokstäver och förstå hur de ska uttalas, så är den här övningen bra att göra. Det kallas för avkodning och är en av grundstenarna till att börja läsa flytande. De ordlistor som vi har satt ihop är olika svåra, och i tre steg. beroende på var du är i din läsutveckling så börjar du med en av de tre läslistorna. Genom att läsa dessa i ca. tio minuter per dag under en period på två till tre veckor så tränar man grunden för att komma igång med det sk. läsflytet.

Steg 2: Högläsning i 10 minuter

Efter de första 10 minuterna avkodningsträning så kan det vara skönt att lyssna på text i (minst) 10 minuter. Så här kan du som vuxen läsa högt för ditt barn, eller om energi och vilja finns, så kan ni läsa tillsammans. Högläsning hjälper ett barn med att utveckla såväl ordförråd som känsla för språk, så även om barnet inte läser själv så är det här en viktig hörnsten i utvecklingen av läsförmågan.

Steg 3: Diskutera texten tillsammans i 10 minuter.

För att utöka förståelsen för språket så är det bra att diskutera det ni just läst tillsammans. Ställ frågor om vad som hände i texten. Hur ser miljöerna ut? Hur känner personerna i texten? Vad gör dom och varför? På det här sättet så får barnet träna sin förståelse för vad som stod i texten.

Steg 4: Läs så mycket ni kan och vill utöver detta…

Utöver de tre första stegen så är det inte fel att läsa, träna och diskutera mycket mer. Bara ni inte tröttar ut er och förstör lusten i det hela. Det viktigaste är de tre första stegen, inte minst steg 1.


Att välja läslista.
Hur ligger ditt barn till med läsningen?

Om ditt barns skola använder sig av Lexplores system för bedömning av elevernas läsförmåga så kan eventuellt barnens lärare kan ge tips om var i utvecklingen de befinner sig. Men det här avgör läraren helt och hållet själv.

Om ditt barn fortfarande kämpar med ord och kortare meningar. Börja då med läslista A

Ladda ner läslista A

 

Om ditt barn läser kortare meningar flytande, men fortfarande kämpar med längre och mer avancerade meningar. Börja då med läslista B.

Ladda ner läslista B

 

Om ditt barn läser längre meningar och enklare texter flytande, men ibland kämpar med mer avancerade ord. Börja med läslista C.

Ladda ner läslista C

Om allt detta är för enkelt för ditt barn så bör ni istället använda den dagliga rutinen till att läsa texter som är stimulerande och lagom utmanande. Diskutera texterna efteråt.