fbpx

Föräldrar

Den förväntade språkutvecklingen

De flesta barn lär sig ett språk på ett lätt och enkelt sätt. Varje steg är nödvändigt för att språket ska bli komplett från spädbarnets jollrande till enkla ord ett växande ordförråd.

Spädbarnets språkutveckling

De allra flesta barn lär sig sitt modersmål enkelt och, som det verkar, utan större ansträngning. Språkutvecklingen börjar med joller och ljud innan barnet lär sig att forma munnen till ord som de ofta möter. Ordförrådet utvecklas allt eftersom och vid ettårsåldern kommer ofta det första riktiga ordet. De första orden efter mamma och pappa är ofta substantiv och gärna ord för saker som rör sig eller för saker som barnet kan göra något med. Finns husdjur i familjen är ord som hund eller katt ofta med bland de första orden men också ord för vante och mössa är vanliga.

Så småningom kommer barnet att börja kombinera ord till enkla meningar. Har du lärt dig ett nytt språk känner du igen att det är mycket lättare att förstå vad andra säger än att säga något själv. Det gäller även för barn som lär sig att prata. Det är för att det passiva ordförrådet är mycket större än det aktiva ordförrådet. Ett barn som till exempel kan uttrycka 10 ord har en ordförståelse om 100 ord. När barnet kan säga mellan 25 och 30 ord kommer det att börja kombinera orden till korta meningar som ”Titta lampa!”.

Grammatiken oviktig till en början

När ett barn är 2,5 år gammalt är det viktigare att det har börjat prata än att det är korrekt. När barn börjar prata börjar de också att bygga upp grammatiska strukturer som till en början är förenklade. Det gör att oregelbundna verb som ge och gå böjs som om de varit regelbundna. Barnet säger gedde och gådde istället för gav och gick. För omgivningen är det ibland lockande att korrigera det lilla barnets grammatik men det är sällan till någon nytta eftersom den grammatiska strukturen inte finns hos barnet än. Fortsätt istället att samtala med barnet, läsa och sjunga för det så kommer barnets språk att fortsätta utvecklas utan att du behöver korrigera det.

De lite större barnen

När barn kommer upp i fyraårsåldern har fler språkliga strukturer utvecklat sig och barnet kan uppfatta skillnader mellan gick och gådde. Du behöver fortfarande inte korrigera barnet men kan istället upprepa meningen med rätt grammatik. Genom det kommer barnet fortsätta att utveckla sitt språk

-Jag gådde dit.
Jaså, gick du dit, vad roligt!

Vid sex års ålder ska barnets utveckling av de språkliga ljuden vara färdigt. Den fonologiska medvetenheten, medvetenheten om språkets ljudstruktur, ska finnas. Det betyder att barnet till exempel kan klappa till stavelser, säga ord som rimmar eller säga vilka ord som börjar på samma ljud som andra. De har också utvecklat en förståelse för att ett tåg kan vara långt även om ordet tåg är kort.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]