fbpx

Skolledare

Eleverna i Kristinehamns kommun förbättrade sin läsförmåga

I Kristinehamns kommun gick var fjärde elev ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasieskolan och höstterminens betyg 2019 visade att 40 procent av eleverna inte hade tillräckliga betyg i kärnämnena.

I en artikel i tidningen Kristinehamns-posten berättar Michael Örnstedt, IT-strateg på skolförvaltningen att man inom kommunen varit medvetna om problemet och därför tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemet.

En viktig åtgärd har varit att tidigt fånga upp de elever som riskerar att få problem senare.

”För att förebygga dåliga resultat i högstadiet gäller det att fånga upp elever i god tid. En viktig del av datan från de minsta barnen har varit deras läskunnighet. Att kunna läsa är en  grundförutsättning för annan inlärning, men sättet man mätt läskunnighet på tidigare har inte varit så exakt och bilden har varit att i princip alla förstaklassare kan läsa. Det upplevdes inte riktigt förenligt med de svaga resultaten.

– Vi måste mäta rätt saker, men vi måste också mäta dem på rätt sätt. Då fick vi upp ögonen
för tjänsten Lexplore, säger Michael Örnstedt.” (Kristinehamns-posten)

Lexplore mäter barns läsförmåga med hjälp av eye tracking och en AI-baserad analys. Tidigare undersökningar visar att läsförmågan ökar när Lexplore används i skolan. Resultaten från Kristinehamns kommun bekräftar de tidigare undersökningarna.

”Alla kommunens elever i årskurs ett till fyra testades vid två tillfällen hösten 2019, och nu under vårterminen är det dags för uppföljande tester. Redan mellan de första två tillfällena noterades tydliga förbättringar av resultaten i alla klasser. Man kan läsa av en förbättring på omkring tio procent.

– Ibland gör elever framsteg som är så små att vi inte kan se och mäta dem. Här kan vi på en väldigt fin nivå se att vårt arbete har effekt och att det finns en god grund att fortsätta på den inslagna vägen, säger Michael Örnstedt.

– Det är också betydelsefullt för läraren att i samtal med eleven kunna visa konkreta framsteg, tillägger Catarina Kristhammar.” (Kristinehamns-posten)

Nya slutsatser

I Kristinehamns kommun kunde man med hjälp av Lexplore se att elevernas avkodning har varit sämre än vad man tidigare trott.

”En annan slutsats man har kunnat dra utifrån resultaten är att hög läsförståelse inte nödvändigtvis behöver hänga ihop med god förmåga till avkodning, det vill säga hur man kopplar bokstäver till ljud som sedan blir ord.

– Elevernas avkodning har visat sig vara sämre än vi hade bedömt tidigare. Brist på avkodning kommer alltid att ge sämre förutsättningar för att bli en bra läsare, och en elev kan verka som en god läsare men ha stora brister i avkodning, säger Catarina Kristhammar.”(Kristinehamns-posten)

Positivt mottagande

Vinsterna med Lexplore är många: snabbare screening, objektivt resultat, direkta insatser till alla elever och en förbättrad läsförmåga.

”Såväl skolpersonalen som eleverna och deras vårdnadshavare har överlag ställt sig positiva till Lexplore, enligt Catarina Kristhammar och Michael Örnstedt. Vinsterna med metoden är många; det är effektivt, objektivt och träffsäkert. Dessutom var det ingen stor investering för kommunen att köpa in utrustningen som behövs.

– Det var extremt ”billigt” i förhållande till vad det åstadkommer. En ögonkamera kostade omkring 2 000 kronor och vi har kanske tio stycken, säger Michael Örnstedt.” (Kristinehamns-posten)

Alla skolor i Kristinehamn använder Lexplore

– För oss som huvudman är det oerhört viktigt att vi genom möjligheten med Lexplore tar ett samlat och strukturerat grepp om läsutvecklingen tillsammans med samtliga grundskoleenheter. Det har vår skolchef Fredric Norlin var väldigt tydlig med redan från start, säger Michael Örnstedt och Catarina Kristhammar. (Kristinehamns-posten)

Vill du veta mer om hur Lexplore skulle fungare på din skola eller i din kommun? Boka en kort online-demo så får du en personlig rundtur i programmet!

Boka demo

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]