fbpx

För dig som förtroendevald

Som förtroendevald med ansvar för skol- och utbildningsfrågor har du ett stort och viktigt uppdrag. Resurserna du har till ditt förfogande för att skapa en bra skola är ändliga och med den kärva ekonomi som många kommuner står inför behöver du veta att du och din nämnd fattar rätt beslut.

Boka en kort online-demo och se hur Lexplore skulle kunna bidra till en bättre läsutveckling för eleverna i din kommun.

Boka demo 

I en undersökning som gjordes i samarbete med EY, tidigare Ernst & Young, kunde vi se att det fanns stora skillnader i läsförmåga mellan kommuner och skolor i Sverige. De faktorer som påverkade läsförmågan mest var inte så fövånande förvånande, andelen behöriga lärare och föräldrarnas utbildningsbakgrund. I en kommun med hög andel behöriga lärare och högutbildade föräldrar var elevernas läsförmåga högre än det nationella snittet.

77 000 lärare skulle behöva anställas i skolan de fem närmsta åren. Det är lika många som det totala antalet grundskollärare i den kommunala grundskolan.

I en drömvärld skulle alla elever ha tillgång till behöriga lärare men Fredrik Svensson på UKÄ drar sig inte för att säga det uppenbara om rekryteringsbehovet ”Det är inte möjligt, och det är en insikt som man måste ta till sig”.

Samtidig som andelen behöriga lärare minskar ökar kraven

Går det att organisera undervisningen för att garantera läsa-skriva-räkna-garantin?

Ja, men kanske inte på samma sätt som ni alltid har arbetat. Med hjälp av nya digitala verktyg som Lexplores screening kan du som högst ansvarig ta del av resultaten, följa utvecklingen, säkerställa att resurserna hamnar där de gör mest nytta. Dessutom kan du vara säker på att den undervisning som bedrivs i klassrummet är vetenskapligt baserade.

Visste du att det bara finns ett enda bevisat effektivt sätt att lära barn att läsa på?

Lexplore Intensiv är baserat på phonics-metoden

Phonics-metoden, eller ljudningsmetoden som den ibland kallas, är den enda metod som är bevisat effektiv för att lära barn att läsa på. Dessutom är det den enda metod bevisligen hjälper mot läs- och skrivsvårigheter.

Med hjälp av den digitala screeningen, det speciellt framtagna elevmaterialet och den fortbildningsserie som skolorna får tillgång till kan du som förtroendevald vara säker på att din kommun uppfyller läsa-skriva-räkna-garantin.

Unik översikt

Screeningen och insatsmaterialet sparar tid i klassrummet och säkerställer att rätt saker görs i rätt tid. På organisationsnivå får du en unik översikt över kommunens alla skolor. Det krävs heller ingen manuell sammanställning utan allt finns tillgängligt direkt i resultatportalen.

Kraftiga förbättringar av läsförmågan

De utvärderingar som har gjorts av Lexplores screening och Lexplore Intensiv visar på kraftiga förbättringar av läsförmågan. För de allra svagaste läsarna rekommenderas en-till-en-undervisning men för elever som nått lite högre fungerar lästräningen utmärkt i klassrummet tack vare att materialet är så enkelt att följa och arbeta med.

Traditionellt har även den elevgruppen arbetat med speciallärare utanför klassrummet men studien som EY utförde visar att tillgången på speciallärare inte korrelerar med läsförmågan. Lexplores metod är framtagen av en speciallärare med lång erfarenhet och kompetens inom läsutveckling men den viktiga, och kontinuerliga, lästräningen behöver inte ske tillsammans med speciallärare.

Webbinarium – Hur kan de förtroendevalda dämpa fallet efter pandemin? Se den inspelade versionen när det passar dig.

Hanna Rådehed på FyrenEkAlmen

Hanna Rådehed • Skolledare och lärare

– Efter senaste testet så satte vi in intensivträning med material från Lexplore och eget material för de elever som låg under medel. Vi tog också kontakt med föräldrarna och bad dem träna hemma. Av de sexton elever, i en årskull på 50 barn, som uppvisade bekymmer vid första testet så var det bara fyra stycken kvar efter det andra testet en månad senare. Så det går att få ett helt annat resultat med intensiv träning på kort tid.

 

Läs mer

Kristinehamns kommun, Catarina Kristhammar

Catarina Kristhammar • Kvalitetsstrateg

Redan nu kan vi se saker som vi tidigare inte haft möjlighet att se och vi kan på god grund säga att vi behöver ta ett omtag kring vårt läsutvecklingsarbete. 

Läs mer

Skellefteå kommun

Nina Persson • Biträdande rektor

– Pilotprojektet var relativt litet med ett par involverade skolor, och handlade mest om vad Lexplore är och hur det kan användas i skolmiljö. Vi blev klara i jul och skulle därefter säga go eller no go. Då fattade vi beslut inom kommunen att gå vidare och prova detta på alla elever i årskurs 1–4 i Skellefteå, berättar Nina Persson som är biträdande rektor inom Skellefteå kommun.

Läs mer

FyrenEkalmen i Voister

Hanna Rådehed • Skolledare och lärare

 Om en elev inte kan ett mattetal så syns det direkt, men så behöver inte fallet vara med läsning. Det händer att pedagoger funderar över vad som hade hänt om skolan hade upptäckt och kunnat hjälpt elever med läsning i yngre åldrar. Här vill vi göra vårt allra bästa för eleverna, och nu finns även tekniken för detta, säger Hanna Rådehed, skolledare och lärare på Fyren Ekalmen. 

Läs mer