Föräldrar

Frågor att ställa när språket inte kommer

De allra flesta barn hittar till sitt språk men för en del tar det lite längre tid. En del barn har så svårt med språket att de får diagnosen språkstörning. Det innebär att barnet har svårt, inte bara med det skrivna språket, utan även med att förstå vad som sägs. Vid diagnosen språkstörning ska barnet ha problem med språkets tre delar: form, innehåll och användning.

Är du orolig över ditt barns språkutveckling kan du få hjälp hos din barnavårdscentral, förskola eller skola.

Frågor om språkets form

 • Kan barnet avgöra om ordet tåg är ett kort ord trots att objektet tåg är långt?
 • Tappar barnet ljud i ord?
 • Byter barnet ut ljud mot andra?
 • Har barnet en entonig röst ?
 • Kan barnet höra vilket ljud som ordet börjar eller slutar på?
 • Är det svårt för barnet att sätta ihop en mening på rätt sätt?
 • Betonar barnet ord eller meningar på fel sätt?

Frågor om språkets innehåll

 • Har barnet svårt att förstå muntliga instruktioner?
 • När ett barn kommer in i förskole- och skolåldern kan du titta på hur snabbt eleven kommer igång med arbetet. Är det en elev som ofta kommer igång med en uppgift efter andra? Iakttar eleven först, innan hen börjar med uppgifter eller deltar i gruppaktiviteten?
 • Har ditt barn svårt att hitta rätt ord när hen ska tala?
 • Säger barnet ofta ”Vad heter det? eller ”öh” när hen ska berätta något?
 • Kan eleven placera olika ord i kategorier? Förstår hen att äpple, päron och banan tillhör frukter?

Frågor om språkets användning

 • Har barnet svårt att återberätta en händelse?
 • Är det svårt för barnet att använda sig av ögonkontakt i kommunikationen med andra?
 • Blir det missuppfattningar med anledning av att barnet har svårt att tolka kroppsspråk och mimik vid samtal?
 • Är det besvärligt för barnet att förstå ironi?
 • Hamnar barnet ofta i konflikt med andra barn?

Svarar du ja på många av de här frågorna kan det tyda på att ditt barn, eller eleven, har svårare än andra barn med språket. Prata med pedagogerna på förskolan eller skolan och hör hur de upplever ditt barn och ditt barns språk och var inte rädd för att ta hjälp.

 

Relaterade artiklar

Blogg

Lärare

Sommarlovseffekten

När eleverna kommer tillbaka efter ett långt sommarlov kan det ibland kännas som att de glömt precis allt de lärt sig under det förra läsåret. Är du dessutom Lexplore-lärare kan [..]