Föräldrar

Fyra tips för att hjälpa ditt barn att utveckla sitt språk

Sjung för ditt barn

Genom att sjunga för ditt barn utvecklas barnets ordförråd. Melodierna och rörelserna till barnvisorna hjälper barnet i sin språkutveckling.

Läs böcker med ditt barn

En stunds högläsning utvecklar inte bara språket, fantasin och ger kunskap men ger också en stunds närhet och trygghet. En bok kan man till skillnad från en film läsa i sin egen takt.

Rätta inte ditt barns språk

Förutom att det inte kommer att hjälpa ditt barns språkutveckling är det tråkigt att få höra att man gör fel. Upprepa istället orden eller meningen så som det ska låta.

Prata mycket tillsammans

Barn lyssnar på sin omgivning långt innan det själv kan prata. Genom att själv lyssna på ditt barn, även om det tar tid, uppmuntrar du det att fortsätta utforska språket.

Relaterade artiklar

Blogg

Lärare, Skolledare

Lässcreeningar ger resultat

Vi ser det hela tiden. Skolor som arbetar systematiskt med lästräning får resultat. Elever, oavsett ingångsnivå, blir het enkelt bättre läsare. Vi ser det på enskilda skolor och vi ser [..]

Blogg

Digitalisering

Liber och Lexplore inleder samarbete

Liber och Lexplore inleder samarbete för att hitta integrerade lösningar som underlättar undervisning och läsutveckling i klassrummen. Genom ögonrörelsemätning och AI-screening i kombination med det forskningsbaserade Stjärnsvenskabiblioteket, får elever rätt förutsättningar att främja sin läsförmåga.