fbpx

Digitalisering, Lärare, Skolledare

Hanna Rådehed på FyrenEkAlmen berättar

På friskolan Fyren EkAlmen utanför Örebro så använder man numera Lexplore för att upptäcka tendenser till lässvårigheter. Skolan grundades 2012 med visionen att vara en skola för att rusta eleverna för framtiden och försöka ta tillvara på nya metoder och ny teknik och några år senare fick vi ägare av Fyren (Marie Einarsson, Sabina Segerlund, Lisa Dudal och jag Hanna Rådehed) höra talas om Lexplore.

– Då trodde vi att det skulle vara ett väldigt krångligt verktyg som kräver avancerade specialkompetenser, men det är faktiskt väldigt enkelt. Först kom det några personer från Lexplore till skolan och informerade oss och lite senare screenade en av dem eleverna. Året efter skapades en ny tjänst där man kunde köpa in utrustningen och utbilda sig själv på tekniken. Så nu kör jag och ytterligare en svensklärare screeningen själva på skolan.

I tjänsten köper man även in antal screeningtillfällen och antal elever. På en dag kan man hinna med upp till femtio elever där varje elev tar ca två minuter var, och under de senaste tre åren har Fyren EkAlmen scannat av 400 elever på skolan.

– Om en elev inte kan ett mattetal så syns det direkt, men så behöver inte fallet vara med läsning. Det händer att pedagoger funderar över vad som hade hänt om skolan hade upptäckt och kunnat hjälpt elever med läsning i yngre åldrar.

På Fyren EkAlmen vill vi göra vårt allra bästa för eleverna, och nu finns även tekniken för detta.

Rent tekniskt går det till så att Lexplore med hjälp av eye tracking och AI scannar av ögonrörelser på elever när de läser. På så sätt kan man bedöma om de har väldigt god läsförmåga, om det finns små indikationer på att något är fel eller om det finns starka indikationer på lässvårigheter. Efter det kan passande hjälp sättas in för att främja läsandet hos alla elever. De som är väldigt duktiga på att läsa kan få svårare böcker för att de inte ska tröttna, och elever som uppvisar problem kan få extra hjälp tidigt.

Efter screeningen

– Efter senaste testet så satte vi in intensivträning med material från Lexplore och eget material för de elever som låg under medel. Vi tog också kontakt med föräldrarna och bad dem träna hemma. Av de sexton elever, i en årskull på 50 barn, som uppvisade bekymmer vid första testet så var det bara fyra stycken kvar efter det andra testet en månad senare. Så det går att få ett helt annat resultat med intensiv träning på kort tid.

Om skolbarn inte får hjälp i tid kan det hända att de utvecklar olika slags strategier för att dölja sina läs- och skrivsvårigheter, och det kan vara svårt för lärare att förstå och upptäcka vad det beror på. Med Lexplore upptäcks det direkt och rätt hjälp kan sättas in.

– Det skapar också en acceptans för eleven med att det här behöver vi jobba vidare med. Det behöver inte bli ett problem. Dels är det skönt för barnet som får en bättre självkänsla och dels underlättar det också för familjen och för oss som skola att förstå och hjälpa.

Finns det någon ROI i produkten?

– Absolut, kostnaden för att senare i elevens skoltid sätta in extra stöd och jobba med specialpedagoger och kuratorer blir jättehöga i längden. Att lyssna på när alla barn läser tar också tid, men med Lexplore sitter vi bara två minuter med eleverna och får ett resultat. Det sparar både tid och pengar.

Men den största fördelen är självklart den rent mänskliga; att vi får elever som går ur skolan och känner att de duger, med eller utan lässvårigheter. Jag kan inte förstå varför inte alla skolor investerar i en sådan här tjänst, den gynnar på så många olika sätt, både mänskligt och ekonomiskt.

Vad har du fått för reaktioner på användandet av Lexplore?

Bland pedagoger – bara positivt. Lätt att förstå, genomföra och att jobba med resultatet, för alla lärare, inte bara sv-lärare. Tydlig portal i Lexplore.

Hos föräldrar – positivt! De tycker det känns spännande och intressant. Två föräldrar (av alla genom åren) har ifrågasatt resultatet eftersom de själva tycker att sitt eget barn läser med flyt. Då känns det ändå bra för mig som pedagog att ha detta verktyg och inte enbart gå på vad jag som sv-lärare anser (även om jag tycker att det borde räcka som förklaring)

Bibliotekarier – bara positivt då utlåningen känns mera genomtänkt och når elevens proximala utvecklingszon.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]