fbpx

Lärare

Hur fungerar Lexplore Intensiv?

Är du grundskollärare med ansvar för att lära dina elever att läsa har du ett stort, komplext och väldigt givande arbete framför dig. För, handen på hjärtat, när eleven äntligen knäcker läskoden så öppnar sig en helt ny värld för dem. En del elever kommer att ha knäckt läskoden redan innan de kommer till förskoleklass medan andra kommer att få kämpa mer än andra för att lära sig läsa och åter andra kommer kanske att ha läs- och skrivsvårigheter som dyslexi livet ut.

Som lärare möter du varje dag dina elever och du har säkert en ganska god blick för vilka elever som har lättare eller svårare att läsa. Men vet du hur dina elevers läsning verkligen ser ut?

Hur ser elevernas läsning ut?

 

Läsning är en komplex process där många kognitiva funktioner ska samverka. Eleven ska kunna avkoda texten och koppla bokstäver till ljud för att sedan kunna skapa mening i det. Dessutom behöver processen bli så pass automatiserad att eleven kan läsa med flyt. Alla de här delarna måste vara på plats för att vi ska kunna säga att eleven har en god läsförmåga. Men det är inte alltid så lätt att se de här delarna när eleven läser.

Med en screening med eye tracking från Lexplore kan du få en klar bild över hur dina elever läser. På bilden ovan ser du tydligt skillnaden mellan två elevers läsning av samma text. Eleven till vänster läser med flyt medan eleven till höger får kämpa betydligt mer med sin läsning. Avkodningen fungerar inte riktigt, läshastigheten är lägre och du kan nästan se hur hackig läsningen är – även utan att behöva lyssna på elevens läsning.

Har min elev dyslexi?

Det går inte att säga efter en screening. Det finns inget enskilt test som kan visa på om en elev har dyslexi eller inte. När dina elever har screenats analyseras ögonrörelserna av maskininlärda algoritmer som ger ett objektivt och träffsäkert resultat över hur elevens läsning ser ut just nu. Men även om eleven får ett resultat som visar på att eleven har svårt med läsningen så säger den ingenting om varför. Beror det på läs- och skrivsvårigheter som dyslexi? Eller är det bara så enkelt att eleven inte har fått träna tillräckligt mycket på avkodning och att läsa än?

Att träna avkodningsförmågan

Den här träningen görs för att eleven ska träna på kopplingen mellan fonem och grafem. Det är kopplingen mellan hur ljud skrivs, grafem, och hur de låter, fonem. Träningen görs under korta, intensiva, lästräningsperioder tillsammans med en vuxen som sitter med och lyssnar när eleven läser. Många skolor har valt att samarbeta med hemmen och då läser eleven hemma med en förälder en kort stund varje dag under några veckor.

Svårigheten ökas gradvis och på de högre läsnivåerna tränas inte längre avkodningen med hjälp av nonsensord utan då går eleverna vidare till områden som dubbelteckningar, stavningar, Sveriges 100 vanligaste ord och ord för att träna läsflyt. Dessutom finns det boktips från Hegas förlag som är anpassade efter Lexplores läsnivåer.

Att träna språkförståelsen

Det räcker inte att bara kunna avkoda bokstäver till ljud för att kunna läsa. Du behöver också kunna skapa mening i det du läser. Det behöver du göra på en grammatisk nivå så att du till exempel förstår vem som gör vad i en mening men du behöver också kunna förstå nyansskillnader i språket och förstå att apelsinris är en dessert medan blåbärsris är något du hittar i skogen. Allt det här är vad ingår i det vi kallar för språkförståelse. Språkförståelse tränar du inte upp genom att läsa ord från listor utan den tränas bäst i ett sammanhang där eleven får möta språket ur olika perspektiv.

I Lexplore Språk har du olika språkteman med färdiga lektionsplaneringar. De kan du använda för att arbeta med hela klassen för att utveckla alla elevers språkförståelse.

När går du vidare med en utredning av en elevs svårigheter?

När du har screenat en elev som hamnat på en låg läsnivå och därefter arbetat med insatser som Lexplore Intensiv och Lexplore Språk är det dags för en uppföljande screening efter ett par månader. De allra flesta eleverna gör stora framsteg efter att ha arbetat med Lexplore Intensiv. Visar den uppföljande screeningen att eleven inte utvecklat sin läsförmåga utan fortfarande har problem med avkodningen kan det vara dags att gå vidare med en utredning för att se vad det är som gör att eleven har svårt att läsa.

Inbyggd förväntan på läsutveckling

Det finns en inbyggd förväntan på läsutveckling i den AI-modell som analyserar elevens läsning. Det betyder att en elev som har ett och samma percentilvärde på höstterminen och vårterminen har följt sin läsutveckling precis som vi förväntar oss.

Samma precentilvärde över tid betyder utveckling!

 

 

 

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]