fbpx

Lärare, Skolledare

Hur kan lärarassistenterna bidra till en förbättrad läsförmåga hos eleverna?

Regeringen satsar 475 miljoner kronor på att avlasta lärare genom att ge statsbidrag för lärarassistenter. Det är upp till huvudmännen att ”påvisa att de uppgifter en lärarassistent utför leder till att lärarna får mer tid att ägna åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen” (Skolverket).

Satsa på läsningen; det lönar sig på både kort och lång sikt

Arbetsuppgifterna för lärarassistenter kan, om vi ser till citatet från Skolverket, variera kraftigt mellan skolor och det lär de säkert göra. Ser vi till mer konkreta, och undervisningsrelaterade arbetsuppgifter, där en lärarassistent verkligen skulle kunna bidra till en bättre undervisning så är det till exempel i de tidiga åldrarnas lästräning.

Lärarassistenterna kan bidra till att läsa-skriva-räkna-garantin kan uppfyllas

Många barn knäcker läskoden nästan på egen hand medan andra behöver träna mer innan läsningen sitter. Den metod som bäst hjälper barn att läsa är phonics-metoden där barn lär sig avkoda bokstäver till ljud för att sedan fylla dem med mening. Det är också den enda metod som hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter som dyslexi. Som Lexplore-skola kommer du att använda ett phonics-baserat elevmaterial, Lexplore Intensiv, i lästräningen. Utvärderingen av Lexplore Intensiv visar att användandet av det ger kraftiga förbättringar av läsförmågan.

Den enskilda träningen tillsammans med eleven kräver däremot ingen speciallärarkompetens.

För de elever med svagast läsförmåga rekommenderas att lästräningen sker enskilt tillsammans med en vuxen som kan hjälpa till med träningen. Det krävs inte många minuters träning per dag men för en klasslärare är det inte alltid möjligt att sitta enskilt med elever – även om vi vet att det skulle vara det bästa. Med en lärarassistent i klassrummet skulle alla elever som behövde det kunna få hjälp med sin lästräning.

Boka en kort online-demo och se hur Lexplore skulle kunna bidra till en bättre läsutveckling för eleverna på din skola.

Boka demo 

Borde inte en speciallärare ta hand om lästräningen?

Det kanske låter konstigt att en speciallärare inte behöver göra det men det är faktiskt inte nödvändigt eftersom själva arbetet med att ta fram insatserna, Lexplore Intensiv, är framtaget av speciallärare med hög kompetens inom läs- och skrivutveckling. Den enskilda träningen tillsammans med eleven kräver däremot ingen speciallärarkompetens. Där handlar det istället om att uppmuntra eleven, följa utvecklingen och skapa en trygg stund som kan bidra till att eleven hittar läsglädje.

Vill du veta mer om Lexplore Intensiv? I guiden om Lexplore Intensiv finns det mesta du behöver veta om intensivträning för att utveckla barns läsförmåga.

Läsa-skriva-räkna-garantin som infördes den 1 juli 2019 innebär ett ökat ansvar för huvudmannen att se till att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna. Med hjälp av den screening, insatser och uppföljning som Lexplore-skolor har tillgång till kan dokumentationen förenklas samtidigt som alla elever får en chans att nå målen. Med hjälp av statsbidragen för en likvärdig skola och lärarassistenter får skolan också en välbehövlig hjälp med budgeten.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]