fbpx

Föräldrar, Lärare, Skolledare

Kraftiga förbättringar av läsförmågan med Lexplore Intensiv

Under läsåret 2018/2019 arbetade ett flertal skolor systematiskt med screening och det insatsmaterial, Lexplore Intensiv, som alla Lexplore-skolor får tillgång till. Resultaten är slående.

Bilden visar förbättringen av läsförmågan hos elever i tre klasser under HT 2018

Boka en kort online-demo och se hur Lexplore skulle kunna bidra till en bättre läsutveckling för eleverna på din skola.

Boka demo 

Ett systematiskt arbete ger resultat

Vi har tittat närmare på en skola som har använt sig av Lexplore Screening och Lexplore Intensiv under höstterminen 2018. 50 elever i årskurs 2, 3 och 4 screenades i oktober 2018 och de elever som hade en svag, eller mycket svag, läsförmåga fick arbeta med Lexplore Intensiv. Det är ett material som är speciellt framtaget för att i korta, intensiva läsperioder träna på att utveckla läsförmågan. Materialet kan användas tillsammans med speciallärare, i klassrummet eller i samarbete med hemmet. För en elev som har en svag, eller mycket svag, läsförmåga så sker arbetet alltid tillsammans med en vuxen.

I december screenades alla elever om igen för att se hur väl arbetet med Lexplore Intensiv hade fungerat.

I alla tre årskurser minskade de svaga läsarna med 57-79 procent. Den genomsnittliga minskningen var 70 procent.

Läs mer Om Lexplores läsgaranti

Resultat som talar för sig själva

Resultaten är så tydliga att de talar för sig själva. Med hjälp av systematisk screening och insatser efter varje elevs behov har läsförmågan hos eleverna förbättras markant. Det ger varje elev en helt annan möjlighet att ta till sig undervisningen. Har en elev inte förbättrat sina resultat kan det finnas anledning att fundera över om det är dags att göra en djupare undersökning av elevens läsförmåga.

Andra tester – andra pengar

Resultaten av ett systematiskt arbete med intensiva insatser stöds av en fältstudie som gjordes i Skåne. I artikeln nämns att den multisensoriska metod som användes lett till klara förbättringar av läsningen.

Läs mer om Lexplores intensivmaterial

Tiden är en bristvara

Det är ingen nyhet att tiden är en bristvara i skolan och för att ett insatsmaterial ska komma till verklig nytta behöver det spara tid samtidigt som det ger bra resultat. Arbetet med Lexplore Intensiv börjar alltid med en screening av elevens läsförmåga. Screeningen som är helt digital tar några minuter att göra och resultatet finns direkt tillgängligt i resultatportalen på individ- och klassnivå. På elevens sida finns, förutom översikten över läsförmågan, en direktlänk till skönlitterära böcker på rätt nivå men också Lexplore Intensiv på elevens nivå.

Processen med att screena och sedan hitta rätt insatser tar inte mer än några minuter per elev.

Tiden som sparas kan användas till att göra det som verkligen gör skillnad i klassrummet – att arbeta med elevernas utveckling.

 

Läs guiden om Lexplores screeningplan Läs guiden om AI i skolan Läs guiden om att arbeta datadrivet i skolan

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]