fbpx

5 tips hur du kan stimulera ditt barns språk och läsning!

Gör en övning varje dag under veckan. Det är enkla övningar som bidrar till att utveckla ditt barns förmåga att läsa text och använda språket.  

 


Måndag
Låt ditt barn lyssna på en skönlitterär bok.

Oavsett om det är du som läser eller om ni lyssnar på en ljudbok tillsammans så ger det ditt barn en möjlighet att utveckla sin ordförståelse. 

 • Läs/lyssna tillsammans på ett kortare avsnitt ur en bok.
 • Låt ditt barn berätta 3 saker som hen kommer ihåg.
 • Berätta själv en sak som du tyckte om i avsnittet.
 • Upprepa ovanstående under cirka 20 minuter.

Barnradion har en bra serier med noveller för barn 9-13 år. De kan med fördel användas till övningen.  Här hittar du till novellklubben.
Via biblioteken kan du ladda ner ljudböcker. För mer information, ta kontakt med ditt närmaste bibliotek. 


Tisdag
Idag är det ditt barns tur att läsa högt för dig.  

Här tränar ditt barn bland annat den tekniska delen av läsningen, att sätta ihop bokstavsljuden till ord och meningar. 

 • Välj en bok som ni har en hemma.  
 • Låt ditt barn läsa högt för dig cirka 10 minuter.  
 • Sätt en timer så hen vet att det är en begränsad tid. 
 • Om det är svårt att få ditt barn att läsa så läs en stund högt själv först för barnet, så att ni kommer in i handlingen, låt barnet sedan läsa 5 minuter och sedan läser du 5 minuter 

Tips på spännande böcker som har lite lättare text hittar ni här! 
 Hegas förslag ger ut lättlästa böcker
Nypon förlag ger ut lättlästa böcker 


Onsdag

Idag finns en ordlek för att träna flytet i läsningen.

Målet är att ditt barn ska kunna läsa orden lätt, som en bild. Det underlättar att vara snabb på orden och slippa fundera varje gång de kommer i en text. 

 • Skriv ut eller skriv av orden (om ni inte har tillgång till skrivare). 
 • Alla ord ska ha en varsin lapp. 
 • Om ditt barn behöver hjälp att läsa igenom orden första gången så gör ni det innan ni börjar leka. 
 • Visa ett ordkort i taget för ditt barn. 
 • Låt hen läsa det högt. Om det går lätt så lägger hen ordkortet i en hög. Om det är lite svårare eller om barnet och du tycker att det kan gå ännu lättare så lägger ni det i en annan hög. 
 • Ta den ”svåra högen” en gång till. Sortera igen precis som första gången. 
 • Gör leken cirka 10 minuter. 

Om leken är lätt för ditt barn så kan ni titta i en bok och välja 15-20 nya ord som ni skriver ner. Leken gör ni sedan på samma sätt som ovan.  
Här hittar du ord till ”Bli snabb på vanliga ord”  


Torsdag

Idag utmanar ni varandra i leken ”ordkedjor”! (Den här leken kan göras av fler personer än 2). 

Ditt barn utvecklar sin förmåga att använda sitt ordförråd. Det är bra både i tal och skrift.

 • Välj en kategori som ni ska göra er ordkedja i. (längst ner finns förslag på kategorier) 
 • Låt barnet vara först att säga ett ord i den kategori ni bestämt. 
 •  Du ska sedan säga ett nytt ord i samma kategori på det bokstavsljud som barnets ord slutade på. (Om kategorin är frukter och barnet säger ”melon” kan du säga ”nypon”) 
 •  Fortsätt så länge ni kan. 
 •  Välj en ny kategori. Om ni vill kan den som vann välja en ny kategori. 

Förslag på kategorier: Frukter, länder, städer, böcker, maträtter, sporter, djur, tv-serier, blommor, datorspel, artister, youtubers.


Fredag

Idag är det ”Fredagskul”. Leken handlar om att ditt barn ska använda sina egna ord för att förklara redan förutbestämda ord eller korta meningar.  

Här tränar ditt barn sitt ordförråd och ordförståelse.

 • Skriv ut eller skriv av orden (om ni inte har tillgång till skrivare). 
 • Alla ord ska ha en varsin lapp. 
 • Om ditt barn behöver hjälp att läsa igenom orden första gången så gör ni det innan ni börjar leka. 
 • Lägg orden i en burk. En av er drar en lapp och läser. Den som drar lappen ska läsa ordet och sedan förklara det med egna ord. Den som inte sett lappen ska gissa ordet. 
 • Om ni vill kan ni sätta en begränsad tid för att komma vilket ord det är. 20 sekunder kan vara lagom. 
 • Om den som gissar klarar det får hen lappen. Annars lägger ni tillbaks den i burken.  
 • Turas om att läsa vartannat ord. 
 • Fortsätt till alla lapparna är slut i burken. 

Här hittar du ord till ”Förklara med andra ord”  


Lycka till!