fbpx

Ett läsår med Lexplore

Alla elever, lärare och skolor är unika med olika förutsättningar och det tar vi hänsyn till. Fördelen med att vara en Lexplore-skola är att du inte bara får objektiva resultat på elevernas läsning utan att du också får ett beprövat förslag på hur du kan arbeta för att främja läsningen för alla elever att utgå ifrån. Du kan välja att följa alla delar eller ta de som du tycker bäst passar in i din undervisning.

 

 

 

Vanliga frågor

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur är Lexplore relaterat till det obligatoriska bedömningsstödet?

Det obligatoriska bedömningsstödet är en formativ bedömning medan Lexplore tittar på den faktiska läsförmågan. Hur läser eleven just nu och hur resultatet är jämfört med andra elever i samma årskurs.

Hur kan jag använda Lexplore för mitt rektorsområde?

Med Lexplore får du som skolledare ett objektivt och faktabaserat underlag där du får koll på läsningen. Du kan till exempel följa undervisningen för en enskild elev, en klass eller få en överblick över din skola eller rektorsområde.