Eventkalendern

Webinarium – våren 2021

Är du nyfiken på läsutveckling, att arbeta med data som stöd för dina beslut eller bara vill veta mer om Lexplore? Bland vårens webinarium finns det gott om tillfällen att inspireras, fördjupa dina kunskaper och diskutera läsning med andra i skolvärlden. Oavsett om du är lärare, specialpedagog, rektor, skolhuvudman eller helt enkelt intresserad av läsutveckling finns det något för dig.


Webinarium 17 mars

Webinarium med Atea Skola

Skellefteå kommun berättar om sina erfarenheter av arbetet med Lexplore

AI som stöttar elevernas läsutveckling – Atea Skola bjuder in till ett webinarium med fokus på skola, AI och läsning. Hur kan vi stödja så att alla barn kan hitta till läsningens magi? Hur kan lärare och skolor på ett enkelt sätt kunna hjälpa alla sina elever. Lexplores metod för att kartlägga läsförmågan är baserad på vetenskap och avancerad AI-teknologi. Det är en metod som har rönt stor uppmärksamhet i såväl svenska medier som i internationella sammanhang.

  • Vad AI gör och kan göra för skolan idag
  • Hur kan AI stötta läsförmågan
  • Skellefteå kommun berättar om sina erfarenheter

Datum: 17 mars  09.00-10.30
Plats: Online
Webinariet är kostnadsfritt.

Anmälan 


Webinarium 24 mars

Webinarium för skolledare

Två skolhuvudmän berättar om likvärdig läsutveckling, AI och att skapa en läskultur i alla kommunens klassrum.

Ett webinarium anordnat av Microsoft där skolcheferna Stephan Anderman, Lidingö Stad, och Tommy Olsson, Strängnäs kommun, berättar hur de använder AI-baserad läsutveckling för att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och för att skapa en läskultur hos skolpersonalen och i alla klassrum.

I ett samtal ska vi reda ut vilka skillnaderna blir när en skolhuvudman tar ett samlat grepp på läsutvecklingen och använder sig av nya objektiva metoder för att komma åt likvärdig utbildning och en högre måluppfyllelse. Bland såväl svaga som starka läsare i en kommun.

Strängnäs kommun beslutade 2020 att införa Lexplores AI-baserade läsutvecklingssystem i samtliga av Strängnäs skolor. Både de kommunala skolorna och de som är friskolor.

Lidingö var den första kommunen i Sverige att införa AI-baserad läsutveckling i samtliga kommunens skolor. Efter några års arbete börjar nu resultaten att visa sig. Både i en förbättrad läsförmåga hos elever, men även i ett dramatiskt ökat fokus på läsning bland kommunens pedagoger och skolledare.

Moderator: Mia Forsäng, affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft

Datum: 24 mars  14.00-15.00
Plats: Online
Webinariet är kostnadsfritt.

Anmälan


Online-demonstration 22 april

Demo av Lexplore

Synliggör läsningen och skapa likvärdighet både i bedömning och lästräning för alla elever

Välkommen på en demonstration som ger dig möjlighet att utforska vår resultatportal, ställa frågor och ta reda på hur Lexplore kan fungera i din organisation.  

  • Banbrytande AI-teknik för att objektivt mäta läsförmåga och möjlighet att se datan på individ-, klass-, skol- och organisationsnivå. 
  • Konkret data för dig som är förvaltningschef att använda i det systematiska kvalitetsarbetet och möjlighet att snabbt fördela resurser där de behövs bäst. 
  • Möjlighet för dig som rektor att skapa överblick och samsyn på skolan när det gäller den allra viktigaste parametern för att eleverna ska lyckas – Läsningen. 
  • Som lärare och specialpedagog får du ett arbetsbesparande verktyg och ett pedagogiskt material för avkodning och läsflyt som utmanar alla elever på sin nivå. 

Datum: 22 april kl. 15.00-15.45
Plats: Online, vi skickar ut länk
Demonstrationen är kostnadsfri.

Passar inte datumet? Du är alltid välkommen att boka in en egen demo på en tid som passar dig bättre. 

Anmälan till öppen demo    Boka egen demo


Inspelade webinarium – Se när det passar dig


Så hjälper du eleverna att knäcka läskoden

Att kombinera Lexplore med Stjärnsvenska för att hjälpa eleverna att knäcka läskoden

Hur kan vi som lärare hjälpa våra elever att knäcka läskoden? Och hur gör vi sedan för att hjälpa dem att utveckla läsförståelsen? Karin Gifvas, speciallärare från Lexplore välkomnar dig till ett webinarium där du får:

  • Konkreta metoder för kartläggning av läsförmåga
  • Veta hur språk- och läsutveckling kan säkerställas för alla elever
  • En årsplanering med konkreta förslag på hur du kan lägga upp läsundervisningen under ett läsår

Med hjälp av Lexplores innovativa AI-baserade verktyg får du snabbt veta hur dina elever ligger till i läsutvecklingen. Komplettera med Libers Stjärnsvenskabibliotek så har du alla förutsättningar för att ge alla elever en god läsutveckling.

Webinariet är kostnadsfritt.

Anmälan – Se inspelad version 


Webinarium för förtroendevalda

Hur kan de förtroendevalda dämpa fallet efter pandemin?

Runt om i Sverige diskuterar skolpolitiker och tjänstemän hur de kan säkerställa att inte corona-glappet i skolresultaten ökar ännu mer. Så här låter det till exempel i ett protokoll i en utbildningsnämnd i en medelstor svensk kommun:

”Vi har en bit kvar vad gäller likvärdighet i skolan. Vi ser nu med stor oro på hur pandemin kommer att öka denna ojämlikhet. Utbildningsnämnden anser att nu, än mer än i vanliga fall, är det viktigt att jobba med tidiga insatser för att de effekter som pandemin orsakat på vissa elevers kunskapsresultat kan åtgärdas.”

Hur kan de förtroendevalda underlätta för att skolans likvärdighetsarbete inte ska haverera under corona-pandemin? Kan införandet av ett AI-baserat läsutvecklingsverktyg agera som ”skyddsnät” för de som behöver det bäst när närvaron i klassrummet minskar?

I Skolverkets enkät från coronaåret 2020 var slutsatsen bland annat Många av de svarande inom grundskolan uppfattar att den högre frånvaron bland personal och elever har varit en försvårande omständighet i arbetet med bedömningen.”

Här presenterar vi ett upplägg som är anpassat för det speciella läge som många skolor befinner sig i.  Delta vid detta särskilda coronawebinarium om hur skolhuvudmän kan sätta upp ett AI-baserat ”skyddsnät” för att avlasta lärarna och fånga upp de elever som behöver det allra mest.

Webinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig nedan så skickas en länk ut.

Anmälan – Se inspelad version 

Från bloggen

Blogg

Nyheter, Skolledare

Stora klyftor i spåren av Coronan

Larmrapporterna talar sitt tydliga språk. De stora förlorarna under Corona är de svaga eleverna. Och med inställda prov, distansundervisning och hög sjukfrånvaro så riskerar skolhuvudmännen att tappa greppet om elevernas [..]

Blogg

Digitalisering

Reportage om Lexplore i Göteborgs-Posten

Uppmärksammar arbetet med läsutveckling i Borås och Mölndal Göteborgs-Posten rapporterar om hur kommunerna Borås och Mölndal använder sig av Lexplore i skolorna för förbättra läsförmågan hos eleverna. Annica Karlsson, rektor [..]

Blogg

Digitalisering, Nyheter

BBC News uppmärksammar svenska Lexplore

Se hur brittiska skolor använder AI och ögonrörelsemätningar för att öka läsförmågan BBC News besökte Freemantle Church of England Community Academy i Southampton för att rapportera om hur de använder Lexplore som verktyg i läsutvecklingen. Med hjälp av Lexplore kartlägger [..]