Eventkalendern

Är du nyfiken på läsutveckling, att arbeta med data som stöd för dina beslut eller bara vill veta mer om Lexplore så har du möjlighet att träffa oss på flera platser under året. Du kan till exempel vara med på våra seminarier och webbinarier eller komma till någon av de mässor vi är med på. Finns det ingen tid eller plats som passar erbjuder vi alltid webbaserade möten på en tid som passar dig.


Höst 2020

Digital @idag – Läsutveckling med hjälp av AI och digitala verktyg

2 oktober kl. 10-18
Webbinarium

Kristinehamns kommun har digitaliserat sin läsutveckling i grundskolan för att öka likvärdigheten och objektiviteten, skapa överblick och transparens och höja resultaten. Vi får se hur en screening med Lexplores tjänst för att mäta läsförmåga med hjälp av ögonrörelser och AI. Vi möter också skolchef Fredric Norlin, IT-strateg Michael Örnstedt och Kvalitetsstrateg Catarina Kristhammar som i seminarieform berättar om den förändringsresa Kristinehamn inlett med hjälp av digitalisering.

Läs mer här

Digital @idag – AI i skolan

2 oktober kl. 8.30-9.30
Webbinarium

Stefan Anderman är skolchef för grundskolan i Lidingö stad. Sedan 4 terminer använder de Lexplore – ett verktyg som registrerar ögonrörelser vid läsning och kan gradera och kategorisera nivån på läsförmågan.

Petra Dalunde är Node Manager i Storstockholm på AI Sweden och tillsammans kommer de att prata om vad detta AI-verktyg har inneburit för skolan och de som jobbar där, för eleverna och för föräldrarna. Samtalet kommer även att beröra en potentiell framtid och resonemang kring vad som krävs av politiker, medarbetare och föräldrar för att vi ska få ut de mesta möjliga av detta verktyg. Vi konstaterar att det kommer att krävas mycket hårt arbete.

Några citat: “Verktyget i sig sparar enormt med tid och ger oss bra data men arbetet med att följa upp, förstå vilka metoder som fungerar och inte samt säkerställa individanpassad pedagogik ställer stora krav på engagemang och innebär hårt och gediget arbete.” “Verktyget har gjort det tydligt för oss hur det ser ut, vilket är väldigt bra eftersom vi vill ha en skola som ger alla elever grundförutsättningarna för att tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt och gå ut grundskolan med de färdigheter som behövs för att klara sig bra i samhället.

Läs mer här

 

Från bloggen

Blogg

Lärare, Skolledare

Lässcreeningar ger resultat

Vi ser det hela tiden. Skolor som arbetar systematiskt med lästräning får resultat. Elever, oavsett ingångsnivå, blir het enkelt bättre läsare. Vi ser det på enskilda skolor och vi ser [..]

Blogg

Digitalisering

Liber och Lexplore inleder samarbete

Liber och Lexplore inleder samarbete för att hitta integrerade lösningar som underlättar undervisning och läsutveckling i klassrummen. Genom ögonrörelsemätning och AI-screening i kombination med det forskningsbaserade Stjärnsvenskabiblioteket, får elever rätt förutsättningar att främja sin läsförmåga.