fbpx

Eventkalendern

Webbinarium

Är du nyfiken på läsutveckling, att arbeta med data som stöd för dina beslut eller bara vill veta mer om Lexplore? Bland våra webbinarium finns det gott om tillfällen att inspireras, fördjupa dina kunskaper och diskutera läsning med andra i skolvärlden. Oavsett om du är lärare, specialpedagog, rektor, skolhuvudman eller helt enkelt intresserad av läsutveckling finns det något för dig.

Du kan hitta våra webbinarium och evenemang i Lexplore Community. Välkommen in och möt likasinnade med stor passion för att utveckla läsförmågan hos elever i hela landet.

Till Lexplore Community

 


Webbinarium – Läsutveckla i årskurs 7-9

I samarbete med Jenny Edvardsson har Lexplore tagit fram en handledning för årskurs 7-9. I handledningen får du konkreta metoder för att arbeta med läsutveckling. Jenny berättar om hur du kan använda litteraturen i din undervisning. Du får också ett förslag för en struktur och läsårsplan för de konkreta förslag som hon ger.

Om Jenny Edvardsson

 • legitimerad lärare i svenska, historia åk 7-9 och gymnasiet samt svenska som andraspråk kommunal vuxenutbildning
 • arbetar nu som lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad (titel adjunkt i utbildningsvetenskap)
 • författare till läromedelsserien Metafor samt handböcker och fortbildningsböcker för lärare/bibliotekarier kring läsning, literacy och digitalisering
 • debuterar som barnboksförfattare hösten 2021 med en lättläst faktabok för barn
 • prisad för sitt arbete (Svenska Akademiens Svensklärarpris, Tal- och språkpriset, Amy-priset, Guldäpplet, Lärarförbundets pedagogpris i Kristianstads kommun)
 • arbetat inom skolans värld sedan slutet av 1990-talet (lärare, förstelärare, skolledare, lärarutbildare)
 • styrelseledamot i Svensklärarföreningen och IBBY Sverige
 • ansvarig för urvalet av ungdomsböcker till Kulturrådets Barn- och ungdomsbokskatalogen

Om Lexplore Community

Webbinariet var också smygpremiären för Lexplores nya community. En plats för alla som vill fördjupa sig och diskutera läsutveckling med andra. Här kommer du hitta kurser, webbinarium, handledningar och mycket annat. Det ger dig chansen att bredda ditt nätverk, komma i kontakt kollegor och få direktkontakt med experter (som t.ex. frågestunden med Jenny Edvardsson).

Det är helt kostnadsfritt och du är välkommen att gå med i communityt även om du inte är Lexploreanvändare.

Se det inspelade webbinariet i vår community

Webbinarium – Läsutveckla i årskurs 4-6 

I samarbete med Jenny Edvardsson har Lexplore tagit fram en handledning för läsutveckling i årskurs 4-6. Under webbinariet kommer Jenny gå igenom handledningen, berätta hur du kan arbeta med läsutveckling och svara på frågor.

 • Lärarhandledning med fokus på åk 4-6
 • Språkutvecklande arbetssätt i centrum
 • Exempel på språkliga aktiviteter för att bland annat utveckla elevernas ordförståelse
 • Exempel på aktiviteter för att utveckla elevernas läsning (både faktatexter och skönlitterära texter)

Om Jenny Edvardsson

 • legitimerad lärare i svenska, historia åk 7-9 och gymnasiet samt svenska som andraspråk kommunal vuxenutbildning
 • arbetar nu som lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad (titel adjunkt i utbildningsvetenskap)
 • författare till läromedelsserien Metafor samt handböcker och fortbildningsböcker för lärare/bibliotekarier kring läsning, literacy och digitalisering
 • debuterar som barnboksförfattare hösten 2021 med en lättläst faktabok för barn
 • prisad för sitt arbete (Svenska Akademiens Svensklärarpris, Tal- och språkpriset, Amy-priset, Guldäpplet, Lärarförbundets pedagogpris i Kristianstads kommun)
 • arbetat inom skolans värld sedan slutet av 1990-talet (lärare, förstelärare, skolledare, lärarutbildare)
 • styrelseledamot i Svensklärarföreningen och IBBY Sverige
 • ansvarig för urvalet av ungdomsböcker till Kulturrådets Barn- och ungdomsbokskatalogen

Plats: Online i Lexplores nya community. En plats för alla som vill fördjupa sig och diskutera läsutveckling med andra. Här kommer du hitta kurser, webbinarium, handledningar och mycket annat. Det ger dig chansen att bredda ditt nätverk, komma i kontakt kollegor och få direktkontakt med experter (som t.ex. frågestunden med Jenny Edvardsson). I communityt hittar du också Jennys tidigare föreläsning Läsutveckla i årskurs 7-9.

Det är helt kostnadsfritt och du är välkommen att gå med i communityt även om du inte är Lexploreanvändare.

Se det inspelade webbinariet i vår community


Få ut mer av ditt skolbibliotek

Nu sätter vi fokus på skolbiblioteken! Vi börjar webbinariet med att lyssna till Maria Schedvin som berättar hur du som rektor, skolbibliotekarie eller lärare får ut mer av ditt skolbibliotek. Därefter kommer vi tillsammans med Axiell prata om skolbibliotekssystemet WeLib och fördjupa oss i hur man hittar litteratur på rätt nivå för eleverna.

Ur programmet:

 • Så får du ut mer av ditt bibliotek!
 • 10 konkreta tips om organisering, kompetens, system och samarbete mellan skolans professioner.
 • Frågestund med Maria Schedvin, Lexplore och Axiell.
 • Att kombinera skolbibliotekssystemet WeLib med Lexplore.
 • Handfasta tips om hur du hittar litteratur som Lexplore rekommenderar för läsnivåerna.

Om Maria Schedvin

Maria Schedvin

Maria har stor erfarenhet av att utveckla och driva skolbiblioteksverksamhet som skolbibliotekarie vilket genererat flera utmärkelser i DIK:s Skolbibliotek i världsklass. 2020 släppte hon boken ”Hållbar skolbiblioteksutveckling”. Hon arbetar för närvarande som utvecklingssekreterare på grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Där arbetar hon med att stödja skolorna i deras utvecklingsarbete med skolbiblioteken.

Moderator: Karin Gifvas, Speciallärare, Lexplore och Martina Lundström, Product Manager, Axiell

Webbinariet är kostnadsfritt och länk till videon skickas ut via mail efter anmälan.

Anmälan – se inspelad version


Hur ska skolorna hämta igen pandemitappet?

Under läsåret 20/21 tappade svenska elever 7-8 månader i läsutveckling. Läsåret 21/22 är året då den förlorade utvecklingen ska tas tillbaka. Kan ett systematiskt läsutvecklingsarbete bidra till bättre läsresultat redan till vårterminen 2022? Ja vi tror det.

Under webbinariet berättar vi konkret om hur ni som skolorganisation kan arbeta systematiskt och AI-drivet för att förbättra alla elevers läsutveckling.

Ur programmet:

 • Kommuner som förbättrat elevernas läsutveckling med hjälp av systematiskt arbete. Hur har det gått till?
 • Hur ser ett år med Lexplore ut för en skolhuvudman?
 • Vad kan ni uppnå och hur?
 • Checklista för att undvika de största hindren.
 • Hur kan du som skola eller skolhuvudman komma igång på bästa och mest friktionsfria sätt.

Webbinariet hålls av Karin Gifvas, speciallärare och Anna Kraft, Chief Experience Officer på Lexplore.

Webbinariet är kostnadsfritt och länk till videon skickas ut via mail efter anmälan.

Anmälan – se inspelad version

 

 


Två skolchefer berättar – Om likvärdig läsutveckling, AI och att skapa en läskultur i kommunens klassrum

Webbinarium med Microsoft, Lidingö stad och Strängnäs kommun

I webbinariet den 24e mars berättade skolcheferna Stefan Anderman, Lidingö Stad, och Tommy Olsson, Strängnäs kommun, hur de använder AI-baserad läsutveckling för att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och för att skapa en läskultur hos skolpersonalen och i alla klassrum.

Under samtalet tillsammans med Mia Forsäng från Microsoft diskuterades vilka skillnaderna blir när en skolhuvudman tar ett samlat grepp på läsutvecklingen och använder sig av nya objektiva metoder för att komma åt likvärdig utbildning och en högre måluppfyllelse. Bland såväl svaga som starka läsare i en kommun.

”I kommunen görs en gemensam satsning mellan kommunala och fristående skolor, för att öka likvärdigheten och höja resultaten. Läsförståelse ses som en nyckelfaktor. Att via Lexplore få en överblick över samtliga skolor bidrar till att kunna rikta resurser efter behov.” säger Tommy Olsson, grundskolechef i Strängnäs kommun.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan – Se inspelad version


AI som stöttar läsutveckling 

Webbinarium med Atea Skola

Hur kan vi stödja så att alla barn kan hitta till läsningens magi? Den frågan ställde sig Atea Skola under ett webbinarium om AI i skolan.
Skellefteå kommun berättar om sina erfarenheter av arbetet med Lexplore

 • Vad AI gör och kan göra för skolan idag
 • Hur kan AI stötta läsförmågan?
 • Vi gör vårt allra bästa för eleverna, och nu finns även tekniken för detta – Skellefteås kommun berättar

Se webbinariet i vår blogg


Så hjälper du eleverna att knäcka läskoden

Att kombinera Lexplore med Stjärnsvenska för att hjälpa eleverna att knäcka läskoden

Hur kan vi som lärare hjälpa våra elever att knäcka läskoden? Och hur gör vi sedan för att hjälpa dem att utveckla läsförståelsen? Karin Gifvas, speciallärare från Lexplore välkomnar dig till ett webbinarium där du får:

 • Konkreta metoder för kartläggning av läsförmåga
 • Veta hur språk- och läsutveckling kan säkerställas för alla elever
 • En årsplanering med konkreta förslag på hur du kan lägga upp läsundervisningen under ett läsår

Med hjälp av Lexplores innovativa AI-baserade verktyg får du snabbt veta hur dina elever ligger till i läsutvecklingen. Komplettera med Libers Stjärnsvenskabibliotek så har du alla förutsättningar för att ge alla elever en god läsutveckling.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan – Se inspelad version 

 


Webbinarium från DIGIT om systematisk läsutveckling med stöd av objektiv data

Nya idéer och insikter om hur en objektiv och likvärdig läsutveckling baserad på vetenskaplig grund kan utvecklas.

DIGIT – Digital inspiration för skola och förskola som anordnas av Edtech Southeast Sweden. Genom DIGIT vill Edtech SouthEast Sweden göra det enkelt för alla som arbetar i skola och förskola att inspirera, inspireras och dela erfarenheter för att bättre kunna använda digitala möjligheter för lärande. Digit är mötesplats som tillhandahåller tematiserade kortare seminarier och workshops med föreläsare. Kalle Edenvik, Lexplore, var inbjuden för att prata om hur en objektiv och likvärdig läsutveckling baserad på vetenskaplig grund kan utvecklas.

Se webbinariet i vår blogg

Från bloggen

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]