Eventkalendern


Webinarium – våren 2021

Är du nyfiken på läsutveckling, att arbeta med data som stöd för dina beslut eller bara vill veta mer om Lexplore? Bland vårens webinarium finns det gott om tillfällen att inspireras, fördjupa dina kunskaper och diskutera läsning med andra i skolvärlden. Oavsett om du är lärare, specialpedagog, rektor, skolhuvudman eller helt enkelt intresserad av läsutveckling finns det något för dig.


Onlinedemo av Lexplore 22 april

Synliggör läsningen och skapa likvärdighet både i bedömning och lästräning för alla elever

Välkommen på en demonstration som ger dig möjlighet att utforska vår resultatportal, ställa frågor och ta reda på hur Lexplore kan fungera i din organisation.  

 • Banbrytande AI-teknik för att objektivt mäta läsförmåga och möjlighet att se datan på individ-, klass-, skol- och organisationsnivå. 
 • Konkret data för dig som är förvaltningschef att använda i det systematiska kvalitetsarbetet och möjlighet att snabbt fördela resurser där de behövs bäst. 
 • Möjlighet för dig som rektor att skapa överblick och samsyn på skolan när det gäller den allra viktigaste parametern för att eleverna ska lyckas – Läsningen. 
 • Som lärare och specialpedagog får du ett arbetsbesparande verktyg och ett pedagogiskt material för avkodning och läsflyt som utmanar alla elever på sin nivå. 

Datum: 22 april kl. 15.00-15.45
Plats: Online, vi skickar ut länk
Demonstrationen är kostnadsfri.

Passar inte datumet? Du är alltid välkommen att boka in en egen demo på en tid som passar dig bättre. 

Anmälan till öppen demo    Boka egen demo

 


Webinarium 27 april

Systematisk läsutveckling med stöd av objektiv data

 

Kalle Edenvik, Lexplore, talar på DIGIT – Digital inspiration för skola och förskola som anordnas av Edtech Souteast Sweden. Seminariet ge dig nya idéer och insikter om hur en objektiv och likvärdig läsutveckling baserad på vetenskaplig grund kan utvecklas. Du kommer också få exempel på hur andra huvudmän jobbar med och använder Lexplore för läsutveckling genom ett datadrivet beslutsfattande och i sitt systematiskt kvalitetsarbete.

Datum 27 april kl 15:00-16:00
Plats: Online
Webinariet är kostnadsfritt och du hittar mer information och detaljer om eventet på DIGITs sida.

Läs mer om DIGIT   Anmäl dig till webinariet här

 


Webinarium 20 maj

Minimera sommarlovstappet

Så ser du till att eleverna fortsätter läsa och inte tappar i läsförmåga över sommaren

Vad kan man göra för att eleverna ska fortsätta med läsningen och inte tappa det som det lärt sig under terminen? Läsning är en färskvara som behöver underhållas kontinuerligt. Görs inte det så kommer eleverna att tappa i läsförmågan. De som tappar mest är de elever som inte riktigt knäckt läskoden än och som heller inte fortsatt läsa under sommarlovet. 

Vi har bjudit in Maria Björsell, speciallärare, läscoach och författare, för att bena ut vad man praktiskt kan göra för att förhindra att eleverna tappar för mycket under sommaren. Den enskilde läraren spelar självklart en stor roll, men vi kommer även diskutera hur skolorganisationen i stort kan arbeta tillsammans för bäst effekt. 

 • Vad är sommarlovstappet?
 • Handfasta råd – Så hjälper du dina elever att hitta läslusten under sommaren
 • Tips på framgångsfaktorer som gör skillnad för sommarlovstappet

Datum: 20 maj, kl. 15.00-15.45
Plats: Online, vi skickar ut länk
Webinariet är kostnadsfritt.
Intresserad men osäker på om du kan delta? Anmäl dig ändå så skickar vi ut en inspelad version dagarna efter webinariet.

Anmäl dig till webinariet här


Inspelade webinarium – Se när det passar dig


Två skolchefer berättar – Om likvärdig läsutveckling, AI och att skapa en läskultur i kommunens klassrum

Webinarium med Microsoft, Lidingö stad och Strängnäs kommun

I webinariet den 24e mars berättade skolcheferna Stefan Anderman, Lidingö Stad, och Tommy Olsson, Strängnäs kommun, hur de använder AI-baserad läsutveckling för att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och för att skapa en läskultur hos skolpersonalen och i alla klassrum.

Under samtalet tillsammans med Mia Forsäng från Microsoft diskuterades vilka skillnaderna blir när en skolhuvudman tar ett samlat grepp på läsutvecklingen och använder sig av nya objektiva metoder för att komma åt likvärdig utbildning och en högre måluppfyllelse. Bland såväl svaga som starka läsare i en kommun.

”I kommunen görs en gemensam satsning mellan kommunala och fristående skolor, för att öka likvärdigheten och höja resultaten. Läsförståelse ses som en nyckelfaktor. Att via Lexplore få en överblick över samtliga skolor bidrar till att kunna rikta resurser efter behov.” säger Tommy Olsson, grundskolechef i Strängnäs kommun.

Webinariet är kostnadsfritt.

Anmälan – Se inspelad version


AI som stöttar läsutveckling 

Webinarium med Atea Skola

Hur kan vi stödja så att alla barn kan hitta till läsningens magi? Den frågan ställde sig Atea Skola under ett webinarium om AI i skolan.
Skellefteå kommun berättar om sina erfarenheter av arbetet med Lexplore

 • Vad AI gör och kan göra för skolan idag
 • Hur kan AI stötta läsförmågan?
 • Vi gör vårt allra bästa för eleverna, och nu finns även tekniken för detta – Skellefteås kommun berättar

Se webinariet i vår blogg


Så hjälper du eleverna att knäcka läskoden

Att kombinera Lexplore med Stjärnsvenska för att hjälpa eleverna att knäcka läskoden

Hur kan vi som lärare hjälpa våra elever att knäcka läskoden? Och hur gör vi sedan för att hjälpa dem att utveckla läsförståelsen? Karin Gifvas, speciallärare från Lexplore välkomnar dig till ett webinarium där du får:

 • Konkreta metoder för kartläggning av läsförmåga
 • Veta hur språk- och läsutveckling kan säkerställas för alla elever
 • En årsplanering med konkreta förslag på hur du kan lägga upp läsundervisningen under ett läsår

Med hjälp av Lexplores innovativa AI-baserade verktyg får du snabbt veta hur dina elever ligger till i läsutvecklingen. Komplettera med Libers Stjärnsvenskabibliotek så har du alla förutsättningar för att ge alla elever en god läsutveckling.

Webinariet är kostnadsfritt.

Anmälan – Se inspelad version 


Webinarium för förtroendevalda

Hur kan de förtroendevalda dämpa fallet efter pandemin?

Runt om i Sverige diskuterar skolpolitiker och tjänstemän hur de kan säkerställa att inte corona-glappet i skolresultaten ökar ännu mer. Så här låter det till exempel i ett protokoll i en utbildningsnämnd i en medelstor svensk kommun:

”Vi har en bit kvar vad gäller likvärdighet i skolan. Vi ser nu med stor oro på hur pandemin kommer att öka denna ojämlikhet. Utbildningsnämnden anser att nu, än mer än i vanliga fall, är det viktigt att jobba med tidiga insatser för att de effekter som pandemin orsakat på vissa elevers kunskapsresultat kan åtgärdas.”

Hur kan de förtroendevalda underlätta för att skolans likvärdighetsarbete inte ska haverera under corona-pandemin? Kan införandet av ett AI-baserat läsutvecklingsverktyg agera som ”skyddsnät” för de som behöver det bäst när närvaron i klassrummet minskar?

I Skolverkets enkät från coronaåret 2020 var slutsatsen bland annat Många av de svarande inom grundskolan uppfattar att den högre frånvaron bland personal och elever har varit en försvårande omständighet i arbetet med bedömningen.”

Här presenterar vi ett upplägg som är anpassat för det speciella läge som många skolor befinner sig i.  Delta vid detta särskilda coronawebinarium om hur skolhuvudmän kan sätta upp ett AI-baserat ”skyddsnät” för att avlasta lärarna och fånga upp de elever som behöver det allra mest.

Webinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig nedan så skickas en länk ut.

Anmälan – Se inspelad version 

 

 

Från bloggen