fbpx

Eventkalendern

Webbinarium

Är du nyfiken på läsutveckling, att arbeta med data som stöd för dina beslut eller bara vill veta mer om Lexplore? Bland våra webbinarium finns det gott om tillfällen att inspireras, fördjupa dina kunskaper och diskutera läsning med andra i skolvärlden. Oavsett om du är lärare, specialpedagog, rektor, skolhuvudman eller helt enkelt intresserad av läsutveckling finns det något för dig.Genomgång av Lexplore 

Synliggör läsningen och skapa likvärdighet både i bedömning och lästräning för alla elever

Välkommen på en demonstration som ger dig möjlighet att utforska vår resultatportal, ställa frågor och ta reda på hur Lexplore kan fungera i din organisation.  

 • Banbrytande AI-teknik för att objektivt mäta läsförmåga och möjlighet att se datan på individ-, klass-, skol- och organisationsnivå. 
 • Konkret data för dig som är förvaltningschef att använda i det systematiska kvalitetsarbetet och möjlighet att snabbt fördela resurser där de behövs bäst. 
 • Möjlighet för dig som rektor att skapa överblick och samsyn på skolan när det gäller den allra viktigaste parametern för att eleverna ska lyckas – Läsningen. 
 • Som lärare och specialpedagog får du ett arbetsbesparande verktyg och ett pedagogiskt material för avkodning och läsflyt som utmanar alla elever på sin nivå. 

Plats: Online, vi skickar ut länk
Demonstrationen är kostnadsfri.

Anmälan – 15 december, 15.30-16.00

Hittar du ingen datum som passar? Du är alltid välkommen att boka in en egen demo på en tid som passar dig bättre. 

Boka egen demo


Vill du veta när vi planerar ett nytt webbinarium eller event?

Vill du bli meddelad när vi har något spännande på gång? Anmäl dig här så får du ett mail när vi uppdaterar vår eventkalender.

Anmäl dig här


Inspelade webbinarium – Se när det passar dig


Exklusivt community-webbinarium

Webbinarium – Läsutveckla i årskurs 7-9

I samarbete med Jenny Edvardsson har Lexplore tagit fram en handledning för årskurs 7-9. I handledningen får du konkreta metoder för att arbeta med läsutveckling. Jenny berättar om hur du kan använda litteraturen i din undervisning. Du får också ett förslag för en struktur och läsårsplan för de konkreta förslag som hon ger.

Om Jenny Edvardsson

 • legitimerad lärare i svenska, historia åk 7-9 och gymnasiet samt svenska som andraspråk kommunal vuxenutbildning
 • arbetar nu som lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad (titel adjunkt i utbildningsvetenskap)
 • författare till läromedelsserien Metafor samt handböcker och fortbildningsböcker för lärare/bibliotekarier kring läsning, literacy och digitalisering
 • debuterar som barnboksförfattare hösten 2021 med en lättläst faktabok för barn
 • prisad för sitt arbete (Svenska Akademiens Svensklärarpris, Tal- och språkpriset, Amy-priset, Guldäpplet, Lärarförbundets pedagogpris i Kristianstads kommun)
 • arbetat inom skolans värld sedan slutet av 1990-talet (lärare, förstelärare, skolledare, lärarutbildare)
 • styrelseledamot i Svensklärarföreningen och IBBY Sverige
 • ansvarig för urvalet av ungdomsböcker till Kulturrådets Barn- och ungdomsbokskatalogen

Om Lexplore Community

Webbinariet var också smygpremiären för Lexplores nya community. En plats för alla som vill fördjupa sig och diskutera läsutveckling med andra. Här kommer du hitta kurser, webbinarium, handledningar och mycket annat. Det ger dig chansen att bredda ditt nätverk, komma i kontakt kollegor och få direktkontakt med experter (som t.ex. frågestunden med Jenny Edvardsson).

Det är helt kostnadsfritt och du är välkommen att gå med i communityt även om du inte är Lexploreanvändare.

Anmälan – se den inspelade versionen


Få ut mer av ditt skolbibliotek

Nu sätter vi fokus på skolbiblioteken! Vi börjar webbinariet med att lyssna till Maria Schedvin som berättar hur du som rektor, skolbibliotekarie eller lärare får ut mer av ditt skolbibliotek. Därefter kommer vi tillsammans med Axiell prata om skolbibliotekssystemet WeLib och fördjupa oss i hur man hittar litteratur på rätt nivå för eleverna.

Ur programmet:

 • Så får du ut mer av ditt bibliotek!
 • 10 konkreta tips om organisering, kompetens, system och samarbete mellan skolans professioner.
 • Frågestund med Maria Schedvin, Lexplore och Axiell.
 • Att kombinera skolbibliotekssystemet WeLib med Lexplore.
 • Handfasta tips om hur du hittar litteratur som Lexplore rekommenderar för läsnivåerna.

Om Maria Schedvin

Maria Schedvin

Maria har stor erfarenhet av att utveckla och driva skolbiblioteksverksamhet som skolbibliotekarie vilket genererat flera utmärkelser i DIK:s Skolbibliotek i världsklass. 2020 släppte hon boken ”Hållbar skolbiblioteksutveckling”. Hon arbetar för närvarande som utvecklingssekreterare på grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Där arbetar hon med att stödja skolorna i deras utvecklingsarbete med skolbiblioteken.

Moderator: Karin Gifvas, Speciallärare, Lexplore och Martina Lundström, Product Manager, Axiell

Webbinariet är kostnadsfritt och länk till videon skickas ut via mail efter anmälan.

Anmälan – se inspelad version


Hur ska skolorna hämta igen pandemitappet?

Under läsåret 20/21 tappade svenska elever 7-8 månader i läsutveckling. Läsåret 21/22 är året då den förlorade utvecklingen ska tas tillbaka. Kan ett systematiskt läsutvecklingsarbete bidra till bättre läsresultat redan till vårterminen 2022? Ja vi tror det.

Under webbinariet berättar vi konkret om hur ni som skolorganisation kan arbeta systematiskt och AI-drivet för att förbättra alla elevers läsutveckling.

Ur programmet:

 • Kommuner som förbättrat elevernas läsutveckling med hjälp av systematiskt arbete. Hur har det gått till?
 • Hur ser ett år med Lexplore ut för en skolhuvudman?
 • Vad kan ni uppnå och hur?
 • Checklista för att undvika de största hindren.
 • Hur kan du som skola eller skolhuvudman komma igång på bästa och mest friktionsfria sätt.

Webbinariet hålls av Karin Gifvas, speciallärare och Anna Kraft, Chief Experience Officer på Lexplore.

Webbinariet är kostnadsfritt och länk till videon skickas ut via mail efter anmälan.

Anmälan – se inspelad version


Minimera sommarlovstappet

Så ser du till att eleverna fortsätter läsa och inte tappar i läsförmåga över sommaren

Vad kan man göra för att eleverna ska fortsätta med läsningen och inte tappa det som det lärt sig under terminen? Läsning är en färskvara som behöver underhållas kontinuerligt. Görs inte det så kommer eleverna att tappa i läsförmågan. De som tappar mest är de elever som inte riktigt knäckt läskoden än och de som heller inte fortsätter att läsa eller lyssna på böcker under sommarlovet. 

Vi har bjudit in Maria Björsell, speciallärare, läscoach och författare, för att bena ut vad man praktiskt kan göra för att förhindra att eleverna tappar för mycket under sommaren. Den enskilde läraren spelar självklart en stor roll, men vi kommer även diskutera hur skolorganisationen i stort kan arbeta tillsammans för bäst effekt. 

 • Vad är sommarlovstappet?
 • Handfasta råd – Så hjälper du dina elever att hitta läslusten under sommaren
 • Tips på framgångsfaktorer som gör skillnad för sommarlovstappet

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan – se inspelad version


Två skolchefer berättar – Om likvärdig läsutveckling, AI och att skapa en läskultur i kommunens klassrum

Webbinarium med Microsoft, Lidingö stad och Strängnäs kommun

I webbinariet den 24e mars berättade skolcheferna Stefan Anderman, Lidingö Stad, och Tommy Olsson, Strängnäs kommun, hur de använder AI-baserad läsutveckling för att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och för att skapa en läskultur hos skolpersonalen och i alla klassrum.

Under samtalet tillsammans med Mia Forsäng från Microsoft diskuterades vilka skillnaderna blir när en skolhuvudman tar ett samlat grepp på läsutvecklingen och använder sig av nya objektiva metoder för att komma åt likvärdig utbildning och en högre måluppfyllelse. Bland såväl svaga som starka läsare i en kommun.

”I kommunen görs en gemensam satsning mellan kommunala och fristående skolor, för att öka likvärdigheten och höja resultaten. Läsförståelse ses som en nyckelfaktor. Att via Lexplore få en överblick över samtliga skolor bidrar till att kunna rikta resurser efter behov.” säger Tommy Olsson, grundskolechef i Strängnäs kommun.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan – Se inspelad version


AI som stöttar läsutveckling 

Webbinarium med Atea Skola

Hur kan vi stödja så att alla barn kan hitta till läsningens magi? Den frågan ställde sig Atea Skola under ett webbinarium om AI i skolan.
Skellefteå kommun berättar om sina erfarenheter av arbetet med Lexplore

 • Vad AI gör och kan göra för skolan idag
 • Hur kan AI stötta läsförmågan?
 • Vi gör vårt allra bästa för eleverna, och nu finns även tekniken för detta – Skellefteås kommun berättar

Se webbinariet i vår blogg


Så hjälper du eleverna att knäcka läskoden

Att kombinera Lexplore med Stjärnsvenska för att hjälpa eleverna att knäcka läskoden

Hur kan vi som lärare hjälpa våra elever att knäcka läskoden? Och hur gör vi sedan för att hjälpa dem att utveckla läsförståelsen? Karin Gifvas, speciallärare från Lexplore välkomnar dig till ett webbinarium där du får:

 • Konkreta metoder för kartläggning av läsförmåga
 • Veta hur språk- och läsutveckling kan säkerställas för alla elever
 • En årsplanering med konkreta förslag på hur du kan lägga upp läsundervisningen under ett läsår

Med hjälp av Lexplores innovativa AI-baserade verktyg får du snabbt veta hur dina elever ligger till i läsutvecklingen. Komplettera med Libers Stjärnsvenskabibliotek så har du alla förutsättningar för att ge alla elever en god läsutveckling.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan – Se inspelad version 


Webbinarium för förtroendevalda

Hur kan de förtroendevalda dämpa fallet efter pandemin?

Runt om i Sverige diskuterar skolpolitiker och tjänstemän hur de kan säkerställa att inte corona-glappet i skolresultaten ökar ännu mer. Så här låter det till exempel i ett protokoll i en utbildningsnämnd i en medelstor svensk kommun:

”Vi har en bit kvar vad gäller likvärdighet i skolan. Vi ser nu med stor oro på hur pandemin kommer att öka denna ojämlikhet. Utbildningsnämnden anser att nu, än mer än i vanliga fall, är det viktigt att jobba med tidiga insatser för att de effekter som pandemin orsakat på vissa elevers kunskapsresultat kan åtgärdas.”

Hur kan de förtroendevalda underlätta för att skolans likvärdighetsarbete inte ska haverera under corona-pandemin? Kan införandet av ett AI-baserat läsutvecklingsverktyg agera som ”skyddsnät” för de som behöver det bäst när närvaron i klassrummet minskar?

I Skolverkets enkät från coronaåret 2020 var slutsatsen bland annat Många av de svarande inom grundskolan uppfattar att den högre frånvaron bland personal och elever har varit en försvårande omständighet i arbetet med bedömningen.”

Här presenterar vi ett upplägg som är anpassat för det speciella läge som många skolor befinner sig i.  Delta vid detta särskilda coronawebbinarium om hur skolhuvudmän kan sätta upp ett AI-baserat ”skyddsnät” för att avlasta lärarna och fånga upp de elever som behöver det allra mest.

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig nedan så skickas en länk ut.

Anmälan – Se inspelad version 


Webbinarium från DIGIT om systematisk läsutveckling med stöd av objektiv data

Nya idéer och insikter om hur en objektiv och likvärdig läsutveckling baserad på vetenskaplig grund kan utvecklas.

DIGIT – Digital inspiration för skola och förskola som anordnas av Edtech Southeast Sweden. Genom DIGIT vill Edtech SouthEast Sweden göra det enkelt för alla som arbetar i skola och förskola att inspirera, inspireras och dela erfarenheter för att bättre kunna använda digitala möjligheter för lärande. Digit är mötesplats som tillhandahåller tematiserade kortare seminarier och workshops med föreläsare. Kalle Edenvik, Lexplore, var inbjuden för att prata om hur en objektiv och likvärdig läsutveckling baserad på vetenskaplig grund kan utvecklas.

Se webbinariet i vår blogg

Från bloggen

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]