fbpx

Lärare, Skolledare

Lässcreeningar ger resultat

Vi ser det hela tiden. Skolor som arbetar systematiskt med lästräning får resultat. Elever, oavsett ingångsnivå, blir het enkelt bättre läsare. Vi ser det på enskilda skolor och vi ser det hos kommuner som Kristinehamn och Lidingö.

Hur gör då skolor där eleverna blir bättre på att läsa?

Steg 1

De tar först reda på vilken nivå eleverna ligger på. För Lexplore-skolor är det här ett enkelt steg och en screening ger svaret direkt. Redan innan eleven har kommit tillbaka till klassrummet efter screeningen så har läraren ett resultat. Utifrån elevens läsprofil sätter lärare och elev igång med lästräningen.

Är du inte lärare på en Lexplore-skola behöver du göra något eller några av de andra screeningmetoder som finns.

Steg 2

Beroende på elevens behov startar så lästräningen med ett fokus på avkodningsträning eller med utvecklandet av språkförståelsen. Lexplore-skolor använder det material som alla lärare på en Lexplore-skola får tillgång till. Lexplore Intensiv för avkodningsträning och Lexplore Språk för språkförståelsen.

Lexplore Intensiv och Lexplore Språk utvecklas ständigt för att ge lärare och elever ännu bättre förutsättningar för läsundervisningen.

Steg 3

Uppföljningen är nästa steg. Hur har eleverna lyckats? Går utvecklingen framåt eller är det någon elev som behöver följas upp särskilt? Är det någon elev som behöver hjälp med en dyslexiutredning? Screeningen ger svaret. Du ser direkt om eleven följer sin väntade utveckling eller om den

Steg 4

Börja om från början!

Hur har det gått för kommuner som börjat använda Lexplore?

Lidingö var den första kommunen i Sverige som valde att arbeta med Lexplores screeningverktyg för alla kommunala grundskolor. Syftet var att få ett systematiskt och objektivt verktyg för att mäta och följa upp elevernas läsutveckling.

En utvärdering som Lidingö har gjort visar att det har gett resultat. Till skillnad från många insatser som görs för läsningen i skolan så har elever på alla nivåer utvecklat sin läsning tack vare införandet av Lexplores screening.

Elevernas resultat visar nu att satsningen på lässcreeningar av alla elever har gynnat både de elever som behöver träna mer på grundläggande lästräning, men också att de som redan var goda läsare har gått framåt. Genom att aktivt arbeta med läsinlärning och sprida goda undervisningsexempel mellan kollegorna har skolorna lyft elevernas resultat. Den snabba återkopplingen från verktyget har även gjort att eleverna själva enkelt kunnat se att deras läsutveckling gått framåt. (lidingo.se)

Ett lyft för skolbiblioteket

Elevernas lästräning i klassrummet har lett till att läslusten ökat. Eleverna har med hjälp av screeningen kunnat få snabb hjälp med att hitta böcker på rätt nivå i biblioteket. Det har lett till att många elever har börjat låna böcker på egen hand.

Screeningresultaten har även underlättat för skolans bibliotekarie att rekommendera böcker som passar den enskilde eleven. Det har lett till att flera elever, som tidigare inte alltid självmant lånat böcker, börjat göra det och inte bara för att det varit en del av svenskundervisningen. (lidingo.se)

 

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]