fbpx

Nyheter

Lexplore utses till ett av Europas mest innovativa företag

En av världens ledande tidsskrifter inom Innovation, affärer och design har utsett Lexplore till nummer 8 på sin lista över Europas mest innovativa företag. Listan är till för de de företag som anses ha störst inverkan på både bransch och kultur ochsom tar sig an utmaningar på innovativa sätt. Hälften av företagen på årets lista är med för första gången.

Lexplore har med sin tjänst inom läsutveckling och Edtech visat ett sätt att använda sig av nya tekniker på ett sätt som både spar tid och resurser inom skolan. Men som framförallt verkligen kan komma eleverna till del. Och bidra till elevernas läsförmåga. En av de absolut viktigaste faktorerna för en lyckad utbildning. Lexplore har idag verksamhet i Sverige, USA och UK.

I år sökte Fast Companys redaktörer och skribenter ut banbrytande företag i över 35 olika branscher runtom i världen. De bedömde också nomineringar mottagna ansökningar. Världens mest innovativa företag är en av Fast Companys mest efterlängtade redaktionella satsningar under året. Det är både en ögonblicksbild och en spaning för framtiden inom de mest dynamiska sektorerna i samhället. Fast Companys publikation ” Most Innovative Companies” (mars-april 2019) finns nu tillgängligt online på https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2019/sectors/europe , samt i en app via iTunes och i tidningsställen från den 27 februari. Eller i sociala medier #fcmostinnovative.

Om Fast Company:

Fast Company är ett mediaföretag som belyser skärningspunkten mellan affärer, innovation och design, och engagerar de mest inflytelserika ledarna, företagen och tänkarna inom framtidens afärsverksamheter. Sedan 2011 har Fast Company fått några av de mest prestigefyllda redaktions- och designutmärkelserna, bland annat American Magazine Editors (ASME) National Magazine Award för ”Magazine Of The Year”, Adweeks Hot List för “Hottest Business Publication,” och sex guldmedaljer och 10 silvermedaljer från Society of Publication Designers. Chefredaktören är Stephanie Mehta och utgivaren är Amanda Smith. Fast Company har huvudkontor i New York, och publiceras av Mansueto Ventures LLC, tillsammans med vår systerpublikation Inc., och finns online på www.fastcompany.com.

Lexplore har utvecklat en tjänst som gör det möjligt för skolor och kommuner att snabbt, enkelt och objektivt kartlägga en elevs, klass, skolas eller kommuns läsförmåga och följa dess läsutveckling över tid. På så vis kan undervisning och stöd anpassas efter alla elevers behov. Lexplores metod för mätning av läsförmågan är baserad på artificiell intelligens och många års forskning och bygger på att ögonrörelserna speglar de underliggande kognitiva processerna som sker i hjärnan när vi läser. Vår vision är att alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan och genom det nå sin fulla potential –och upptäcka läsandets och skrivandets stora äventyr. Bolaget håller just nu på att etablera sig på den amerikanska och brittiska marknaden

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]