fbpx

Liber och Lexplore

Liber och Lexplore har ett samarbete för att hitta integrerade lösningar som underlättar undervisning och läsutveckling i klassrummen. Genom ögonrörelsemätning och AI-screening i kombination med det forskningsbaserade Stjärnsvenskabiblioteket, får elever rätt förutsättningar att främja sin läsförmåga.

– Matchningen med Liber ger oss en skjuts i rätt riktning, säger Karin Gifvas, speciallärare och ansvarig för pedagogiskt innehåll på Lexplore. Vi arbetar konstant tillsammans med rektorer och kommuner för att resultaten verkligen ska bidra till elevernas läsutveckling.

Lexplore använder sig av ögonrörelsemätning och AI-screening för att mäta elevers läsförmåga, som efter analys skickas tillbaka till skolor och huvudmän via en webbaserad portal. Pedagoger kan då se hur sina elever ligger till i jämförelse med så väl övriga klassen som med nationell nivå. Dessutom ges stöd i form av rekommenderade insatser för att främja alla elevers läsning.

– Vi såg tidigt att Lexplores nya sätt att mäta läsförmåga passar ihop med vår utgivning, säger Carolina Ankarcrona, Utgivningschef Skola på Liber.

I Stjärnsvenskabiblioteket finns ett systematiskt uppbyggt läsbibliotek, både i digital och tryckt form. I onlinebiblioteket finns 96 titlar tillgängliga, framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialister från Liber och Lexplore har påbörjat ett arbete med hur AI-resultaten ska kunna matchas med nivåerna i Stjärnsvenskabiblioteket. Genom att kombinera Lexplores resultat och Stjärnsvenskabiblioteket finns alla förutsättningar för att kunna sätta in rätt stöd och stimulans – och främja läsförmågan för varje elev.

Just nu erbjuds även alla Lexplores kunder en rabatt på 10% när ni köper Stjärnsvenskabiblioteket.

Läs mer om Stjärnsvenskabiblioteket här