Lars Lengquist

Lars har en bakgrund som Creative Director, Art Director, Grafisk Designer och konceptutvecklare på reklambyråer och som frilans. Till Lexplore tar han med sig erfarenheter från såväl politisk kommunikation, konsumtionsvaror, B2B, läkemedel, mode och bankkommunikation i sitt jobb att utforma och kommunicera Lexplores varumärke i alla led.