fbpx

Martin Sjöstrand

Martin har över 25 års erfarenhet som ledare av internationell verksamhet inom ett antal högteknologiska verksamhetsområden som IT, telekom och elektronik. Han tror på kraften i att förena organisationer runt en gemensam resa med gemensamma visioner och strategier. Martin bidrar också med sin erfarenhet av att bygga kundfokuserade kulturer och av att attrahera och utveckla topptalanger.

Martin brinner för att leverera resultat och värde för kunder, skolor och studenter. Att skapa värde är det som gör ett företag framgångsrikt och fungerar också som syftet med den tillhandahållna tjänsten. På Lexplore är det att hjälpa eleverna att läsa och att därigenom bidra till en mer jämlik utbildning för alla.