fbpx

Om oss

Vi som jobbar här har skilda erfarenheter, bakgrund och roller. Här finns forskare, entreprenörer, pedagoger, utvecklare, litteraturvetare och ingenjörer. Det som förenar oss är vårt engagemang för skolan och drivkraften att alla barn ska upptäcka läsandets och skrivandets magi. Läs- och skrivsvårigheter ska inte hindra någon från att utvecklas och nå kunskapsmålen i skolan.
Därför startade vi Lexplore.

”Enade bakom en vision.”

Vi har en vision om att alla barn ska hitta till läsningens magi. Vår mission är att ge lärare och skolor bättre förutsättningar i sin vardag för att de ska kunna hjälpa alla sina elever. Vi gör det genom att erbjuda ett nytt, vetenskapligt baserat och effektivt sätt att mäta läsförmågan på.

Det tar mindre tid än traditionella tester. Det hittar elever som inte upptäcks med traditionella tester. Det hittar också eleverna som behöver utmanas och det ger en digital överblick över tid och mellan elever, klasser och skolor.