Lexplores historia

I slutet av 80-talet såddes fröet till det som skulle komma att bli Lexplore.

Det började för snart 30 år sedan med Kronobergsprojektet, en studie av lässvaga och normalläsande elevers utveckling. 185 elever, varav hälften lässvaga och den andra hälften normalläsande, fick läsa en text samtidigt som deras ögonrörelser spelades in. Hypotesen var att det gick att avläsa läs- och skrivsvårigheter genom att studera barnens ögonrörelser när de läste texterna.

Resultaten visade att metoden var träffsäker. Det gick att avläsa läsförmågan genom ögonrörelserna.
15 år efter att Kronobergsprojektet hade avslutats plockades de bortglömda inspelningarna fram igen av Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson Benfatto, två forskare vid Marianne Bernadotte Centrum, Karolinska Institutet.

Gustaf och Mattias tog Kronobergsprojektet till det nya millenniet genom att lägga till artificiell intelligens i analysen av ögonrörelserna vilket skapade en automatiserad analys som ständigt förbättrar sig själv, maskininlärning.

Idag används Lexplore i Sverige, Storbritannien, Mellanöstern och USA för att tidigt upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter.

Vanliga frågor

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.

Kan Lexplore ersätta en speciallärare eller specialpedagog?

Nej. Däremot frigör vi tid åt pedagoger så att de kan göra det de gör bäst – vara med eleverna och hjälpa dem till läsning.

Senaste nytt från bloggarkivet

Blogg

Lärare, Skolledare

Lässcreeningar ger resultat

Vi ser det hela tiden. Skolor som arbetar systematiskt med lästräning får resultat. Elever, oavsett ingångsnivå, blir het enkelt bättre läsare. Vi ser det på enskilda skolor och vi ser [..]

Blogg

Digitalisering

Liber och Lexplore inleder samarbete

Liber och Lexplore inleder samarbete för att hitta integrerade lösningar som underlättar undervisning och läsutveckling i klassrummen. Genom ögonrörelsemätning och AI-screening i kombination med det forskningsbaserade Stjärnsvenskabiblioteket, får elever rätt förutsättningar att främja sin läsförmåga.