fbpx

Digitalisering

Pandemitappet – Jämförelse mellan svenska och engelska elevers försämrade läsutveckling

I vår rapport Hur har pandemin påverkat svenska elevers läsförmåga? gör vi även en jämförelse med engelska elever. Den visar att svenska elevers tapp i läsutveckling är nästan dubbelt så stort som de engelska elevernas.

Engelska elever har tappat ca 4 månader i utveckling av läsförmågan. Att jämföra med svenska elevers tapp på 7-8 månader.

Då Lexplore är ett internationellt företag har vi även resultat från andra länder än Sverige. De flesta andra länderna är ganska nya som användare men i UK finns det tillräckligt många skolor som mäter med Lexplores metod för att vi ska kunna göra en analys.

Stora skillnader i hur mycket länderna tappat i läsutveckling

Resultaten av mätningarna visar att de engelska eleverna i snitt sänkt sin läsutveckling med 5 percentiler. Dvs. att de tappat ca 4 månader i utvecklingstakt. Ungefär hälften av de svenska eleverna.

Eftersom Lexplores mätmetod är baserad på ögonrörelsemätning och en AI-analys blir resultaten objektiva. Därmed blir de också jämförbara över länder och kulturella skillnader. Det engelska underlaget är resultat från 7488 mätningar utförda i 117 skolor under perioden hösten 2019 och våren 2021.

Anmärkningsvärt är att de engelska skolorna i stor utsträckning varit hänvisade till hemundervisning under pandemin.

Läs rapporten i sin helhet

Reportage om hur brittiska skolor arbetar med läsutveckling

Missa inte reportaget från BBCs The One Show där de besöker brittiska skolor för att prata om läsförmåga i pandemitider men också hur de använder Lexplore för öka elevernas läsförmåga. 

Se reportaget här

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]