fbpx

Digitalisering

Pandemitappet – Jämförelse mellan svenska och engelska elevers försämrade läsutveckling

I vår rapport Hur har pandemin påverkat svenska elevers läsförmåga? gör vi även en jämförelse med engelska elever. Den visar att svenska elevers tapp i läsutveckling är nästan dubbelt så stort som de engelska elevernas.

Engelska elever har tappat ca 4 månader i utveckling av läsförmågan. Att jämföra med svenska elevers tapp på 7-8 månader.

Då Lexplore är ett internationellt företag har vi även resultat från andra länder än Sverige. De flesta andra länderna är ganska nya som användare men i UK finns det tillräckligt många skolor som mäter med Lexplores metod för att vi ska kunna göra en analys.

Stora skillnader i hur mycket länderna tappat i läsutveckling

Resultaten av mätningarna visar att de engelska eleverna i snitt sänkt sin läsutveckling med 5 percentiler. Dvs. att de tappat ca 4 månader i utvecklingstakt. Ungefär hälften av de svenska eleverna.

Eftersom Lexplores mätmetod är baserad på ögonrörelsemätning och en AI-analys blir resultaten objektiva. Därmed blir de också jämförbara över länder och kulturella skillnader. Det engelska underlaget är resultat från 7488 mätningar utförda i 117 skolor under perioden hösten 2019 och våren 2021.

Anmärkningsvärt är att de engelska skolorna i stor utsträckning varit hänvisade till hemundervisning under pandemin.

Läs rapporten i sin helhet

Reportage om hur brittiska skolor arbetar med läsutveckling

Missa inte reportaget från BBCs The One Show där de besöker brittiska skolor för att prata om läsförmåga i pandemitider men också hur de använder Lexplore för öka elevernas läsförmåga. 

Se reportaget här

Relaterade artiklar