fbpx

Skolon och prisade tjänsten Lexplore inleder samarbete

Flerfaldigt prisade tjänsten för att mäta elevers läsförmåga med hjälp av eyetracking och AI, Lexplore, ingår nu i samarbete med Skolon och blir under 2020 tillgängligt i plattformen som samlar Sveriges bästa digitala verktyg och lärresurser på ett ställe.

Lexplore utvecklar den tjänst som med hjälp av ögonrörelseinspelningar kan mäta elevers läsförmåga på bara några minuter. Eleverna läser två korta texter på en skärm, ögonrörelserna spelas in och resultaten levereras till skolorna bara någon minut senare. Syftet är att avlasta lärarna, samt analysera läsförmågan hos alla elever för att på tidigt stadie upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Därmed blir det möjligt att kunna ge stödinsatser i god tid och också att erbjuda skolor och kommuner en fullständig översikt över elevernas läsförmåga. Analysen presenteras i en resultatrapport på individ-, klass-, skol- och organisationsnivå. Detta ger ger lärare, specialpedagoger och skolledare en tydlig överblick över elevens läsförmåga, vilket sedan kan jämföras med generell läsförmåga i klassen och på nationell nivå. – Lexplore är en tjänst som är helt unik i sitt slag och vi är mycket glada över att vi nu ingått i samarbete. Lexplore har samma grundsyn som oss – att alla ska kunna vara med och lära i klassrummet och utifrån sina förmågor. Lexplore är en tjänst som verkligen bidrar till att göra skillnad, både i och utanför klassrummets väggar, berättar Lisa Holmberg, partneransvarig på Skolon.

Samarbetet innebär att Lexplore blir tillgängligt i Skolons plattform med över 2500 digitala lärresurser samlade på ett ställe för lärare och elever. Integrationsarbetet mellan tjänsterna beräknas vara klart under 2020. – Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Skolon, vilket för oss innebär en ännu större möjlighet att nå ut till nya och befintliga användare, få dem att arbeta på ett smidigare sätt med sina digitala lärresurser och därmed bidra till att förenkla hur användarna använder digitaliseringens potential i undervisningen, avslutar Bo Kristoffersson, Nordenchef på Lexplore.

Om Lexplore:
Lexplore är ett företag som springer ur ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet där forskarna Mattias Nilsson Benfatto och Gustaf Öqvist Sejmyr under flera år studerat kopplingen mellan läsförmåga och ögonrörelser. Lexplore används idag av drygt 140 skolor i Sverige och 8 kommuner har valt att använda Lexplore för alla sina skolor. Tjänsten är även tillgänglig i bla. USA, UK, Norge, Portugal och ett ständigt växande antal länder.

Om Skolon:
Vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet. De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 1500 digitala verktyg!

Skolons pressmeddelande finns här >>