fbpx

Uppsala kommun väljer att använda Lexplores AI-baserade metod i alla sina grundskolor.

Uppsala kommun har efter noggrant utvärderingsarbete beslutat sig för att införa AI och Eyetracking för att mäta läsförmågan hos kommunens samtliga 18.000 grundskoleelever. Syftet är att få en samlad bild av alla elevers läsning och att ingen som kämpar med läsningen ska hamna mellan stolarna. Metoden kommer också för första gången ge en helt objektiv bild av hur eleverna utvecklas i sin läsning, vilket gör att rektorer och specialpedagoger snabbare kan fördela resurser och följa upp insatser som görs.

Skolorna börjar använda metoden redan under höstterminen. Men i slutändan ska Uppsalas samtliga grundskoleelever få sin läsförmåga testad med hjälp av AI och eyetracking som ett sätt att bistå lärarna i deras arbete med elevernas läsutveckling. Det är det svenska bolaget Lexplore som tillhandahåller tjänsten.

Metoder för att mäta läsförmåga och läsutveckling har fram tills nu oftast skett med penna och papper. Men i och med att ny teknik gjort entré i klassrummen finns det anledning att bli mer övergripande i dessa frågor. Tekniker som AI, eyetracking gör det nu möjligt att mer metodiskt och objektivt mäta konsekvent i alla skolor. Och därmed kunna se och jämföra hur elevernas läsförmåga utvecklas i hela kommunen.

  • Kommuner som över tid använt Lexplore i alla sina skolor vittnar om ett ökat fokus på läsandet i personalen, säger Karin Gifvas, specialpedagog på Lexplore. Pga de objektiva och visuella resultaten så ökar möjligheterna att diskutera samma sak i lärarlaget, i rektorsgrupperna och med vårdnadshavare.
  • Genom att använda Lexplore kan även en så pass stor kommun som Uppsala få ett systematiskt sätt att upptäcka och stötta de eleverna med mest behov, men också till att inspirera övriga elever att utvecklas vidare. Vi är extra stolta över att ha fått förtroendet eftersom Uppsala dessutom är en av de kommuner som ligger i framkant när det kommer till digitaliserings- och likvärdighetsarbete i skolan säger Angelica Rådman, Sverigechef på Lexplore.

Satsningen gäller Uppsalas samtliga elever i årskurserna 1-9, fördelade på ca 60 grundskolor runt om i kommunen. Syftet är att använda sig av digitaliseringens möjligheter för att förbättra elevernas läsförmåga, öka måluppfyllelsen och att spara tid och resurser för lärare och specialpedagoger.

Satsningen har föregåtts av en testperiod då 6 olika skolor testat metoden. Det i sin tur förgicks av att några enskilda skolor använt metoden längre tillbaka i tiden. Efter utvärderingsarbete så har utbildningsförvaltningen beslutat att nu införa detta i samtliga kommunens skolor.

 

För mer information. Kontakta gärna:
Angelica Rådman,
Sverigechef, Lexplore
0708200911
angelica.radman@lexplore.com

För bilder eller annan media
www.Info.lexplore.se/media-bank


Det går till så att en elev läser två korta texter på en skärm, ögonrörelserna spelas in av en särskild ”eyetracker”. Efter det analyseras ögonrörelserna av forskningsbaserade data-modeller (AI) som tränats på tusentals elever med olika grad av läsförmåga. Därefter levereras resultaten till lärare, specialpedagoger, rektorer och kommunen. Till resultaten är det kopplat insatsmaterial och rekommendationer som är anpassat och omedelbart kan börja användas.

Lexplore grundades 2016 som ett resultat av flera års forskning på Karolinska Institutet. Idag används metoden av ca 400 skolor hos 50 olika skolhuvudmän i Sverige. Med Uppsala har ca 20 skolhuvudmän i Sverige valt att införa Lexplore som obligatorisk mätmetod i samtliga grundskolor. Lexplore används runtom i världen i ca 1000 skolor i UK, USA, Norge, Australien, Nya Zeeland, Portugal, mfl.