fbpx

Berättelser från två skolhuvudmän

Ta chansen att lyssna till hur två kommuner jobbat systematiskt med läsutveckling för att nå en bättre måluppfyllelse. Skolorna i Kristinehamn och Lidingö har olika förutsättningar och utmaningar, men de delar ett gemensamt mål. Att se till att alla elever får rätt stöd – i rätt tid. Här berättar de om sina erfarenheter från åren med Lexplore. 

Läsförmågan – nyckeln till målet

Läsförmåga är något som påverkar alla skolämnen. Eleven som kämpar med läsning får det helt enkelt betydligt svårare att hänga med i övriga ämnen. För att öka måluppfyllelsen i skolan, såsom andelen behöriga till gymnasiet, är läsförmåga därmed en förutsättning. 

Kartläggning och resursfördelning

Därför väljer fler och fler kommuner att använda Lexplore som ett verktyg för sin systematiska läsutveckling. Genom att kartlägga läsförmågan hos alla elever blir det enklare att hitta eleverna som behöver stöd i tid. Men det blir också tydligare hur resurserna kan fördelas där de gör mest nytta.  

I Kristinehamn bor strax över 24 000 invånare och här finns sju kommunala grundskolor. Sedan höstterminen 2019 används Lexplore i alla kommunens grundskolor. I videon berättar skolchef, kvalitetsansvarig, rektor och lärare vilka lärdomar och erfarenheter de gjort så här långt.

 ”Det vi hade koll på innan var de elever som hade låg läsförmåga och de som hade godkänd läsförmåga. Med Lexplore så har vi fått koll på den gruppen elever som är ”Under medel” och som med rätt insatser kan bli goda läsare” säger Fredric Norlin, grundskolechef i Kristinehamns kommun.

 

Lidingö stad har ca 48 000 invånare och ca 2 900 grundskoleelever som screenas med Lexplores tjänst. Lidingö stad har sedan 2018 använt Lexplore i alla kommunens elva grundskolor.

Om vi kan kartlägga elever som har svårt i de yngre åldrarna, så har vi en enorm möjlighet att hämta hem resurser när de blir äldre” säger Sara Carlson, rektor på Torsviks skola i Lidingö stad.

Vill du veta mer? Boka gärna en demo för att diskutera hur Lexplore skulle kunna hjälpa just din organisation.

Boka en demo

 

Fler kundberättelser

Skellefteå kommun

Nina Persson • Biträdande rektor

– Pilotprojektet var relativt litet med ett par involverade skolor, och handlade mest om vad Lexplore är och hur det kan användas i skolmiljö. Vi blev klara i jul och skulle därefter säga go eller no go. Då fattade vi beslut inom kommunen att gå vidare och prova detta på alla elever i årskurs 1–4 i Skellefteå, berättar Nina Persson som är biträdande rektor inom Skellefteå kommun.

Läs mer

FyrenEkalmen i Voister

Hanna Rådehed • Skolledare och lärare

 Om en elev inte kan ett mattetal så syns det direkt, men så behöver inte fallet vara med läsning. Det händer att pedagoger funderar över vad som hade hänt om skolan hade upptäckt och kunnat hjälpt elever med läsning i yngre åldrar. Här vill vi göra vårt allra bästa för eleverna, och nu finns även tekniken för detta, säger Hanna Rådehed, skolledare och lärare på Fyren Ekalmen. 

Läs mer

Sandbergska Competens

Eva Svensson • Rektor

För oss har det blivit ett viktigt verktyg för kartläggning av våra elevers läsutveckling, samt en del i vår undervisning.

Läs mer

Hanna Rådehed på FyrenEkAlmen

Hanna Rådehed • Skolledare och lärare

– Efter senaste testet så satte vi in intensivträning med material från Lexplore och eget material för de elever som låg under medel. Vi tog också kontakt med föräldrarna och bad dem träna hemma. Av de sexton elever, i en årskull på 50 barn, som uppvisade bekymmer vid första testet så var det bara fyra stycken kvar efter det andra testet en månad senare. Så det går att få ett helt annat resultat med intensiv träning på kort tid.

 

Läs mer