fbpx

Skrivet om oss

Lexplores metod för att kartlägga läsförmågan är baserad på vetenskap och avancerad AI-teknologi. Det är en metod som har rönt stor uppmärksamhet i såväl svenska medier som i internationella sammanhang.


Tidningen Läraren – Hårt slag mot läsutvecklingen under pandemin

Pandemins negativa effekt på läsutveckling och vår rapport Hur har pandemin påverkat svenska elevers läsförmåga? lyfts i ett reportage i Lärarförbundets tidning Läraren.

Läs reportaget 

BBC om hur brittiska skolor arbetar med Lexplore för att öka läsförmågan

BBCs The One Show besöker en av de brittiska skolorna som använder Lexplore i sin läsutveckling. Reportern Benjamin Zephaniah, som själv diagnostiserades med dyslexi i vuxen ålder, gör testet och delar sina erfarenheter av hur det är att kämpa i det dolda med läsningen. Skolan berättar också om hur de brittiska skolnedstängningarna har påverkat elevernas läsförmåga. 

Se reportaget

AI ska hjälpa eleverna på Skattkärrsskolan med läsningen

SVT Värmland gör ett reportage från Skattkärrsskolan i Karlstads kommun. Efter att ha sett en försämring i elevernas läsförmåga har de börjat använda Lexplore för att kunna kartlägga och förbättra elevernas läsförståelse.

Se reportaget

Artificiell intelligens hjälper elever att läsa

Sveriges Radio besöker Skattkärrsskolan i Karlstad som precis startat screena elevernas läsförmåga med hjälp av eyetracking och AI-baserad analys.

Lyssna till inslaget

AI får skolor att lägga om läsundervisningen

Tidningen Läraren uppmärksammar hur Kristinehamns kommun tagit hjälp av AI i arbetet med läsundervisning. Här berättar de om hur resultaten från lässcreeningen fick dem att ompröva delar av undervisningen.

Läs hela artikeln

Ögonen kan hjälpa till att avslöja om ditt barn har dyslexi

Göteborgs-Posten rapporterar om hur kommunerna Borås och Mölndal använder sig av Lexplore i skolorna för förbättra läsförmågan hos eleverna. Annica Karlsson, rektor på Skånhällaskolan i Mölndal, intervjuas och vittnar om att screeningen gett undervisningen ett lyft. 

Läs hela artikeln

Giraffer och screening

Lidingö är bäst i landet på digitalisering. Staden har utnämnts till årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan i Göteborg.
– Ärofullt, säger Daniel Broman, stadsdirektör.

Läs hela artikeln

AI som stöttar elevernas läsutveckling – Skellefteå kommun

I Skellefteå screenas elever i årskurs 1-4.

– Pilotprojektet var relativt litet med ett par involverade skolor, och handlade mest om vad Lexplore är och hur det kan användas i skolmiljö. Vi blev klara i jul och skulle därefter säga go eller no go. Då fattade vi beslut inom kommunen att gå vidare och prova detta på alla elever i årskurs 1–4 i Skellefteå, berättar Nina Persson som är biträdande rektor inom Skellefteå kommun.

Läs hela artikeln

Umeåklass vann nationell tävling

Klass 3B på Östtegs skola har kammat hem en nationell bokrecensionstävling. Läraren Anneli Söderberg berättar här om tävlingen, vinsten och arbetet bakom.

Läs hela artikeln

Kristinehamns kommun

Till hösten 2019 kommer alla elever i årskurs 1 till 4 att bli screenade med hjälp av Lexplores banbrytande teknik.

– Direkt avgörande för läsförmågan är förståelse. Efter ett test är det därför avgörande att matcha hur man läser och förståelse, säger Catarina Kristhammar som kvalitetsstrateg på skolförvaltningen i Kristinehamn.

Lyssna på reportaget

Stockholm stad:

Adelinde Schmidhuber berättar om hur det gick till när Stockholms stad bestämde sig för att börja screena elevers läsförmåga med hjälp av Lexplore.

– Den stora tidsvinsten var en stor drivkraft, berättar Adelinde.

Se på Stockholm Play 

Specialpedagogik: Lucas läsning testas med AI

Catharina Wahlund är klasslärare på halvtid och i den andra delen av sin tjänst arbetar hon med elever som behöver extra stöd. En fördel som hon ser med digitala läsprov är att lärarna tidigt kan upptäcka läs- och skriv­svårigheter och få vägledning i vilka insatser som behövs. De använder bland annat övningsmaterial för lästräning som är utformat av specialpedagoger hos Lexplore.

Läs mer i Specialpedagogik 

Voister: Ögonscanning i Örebro

Friskolan Fyren Ekalmen utanför Örebro har scannat av 250 elevers ögonrörelser med hjälp av eye tracking och AI. Det har sparat både tid och pengar samtidigt som de fått en bättre självkänsla bland sina elever.

– Om en elev inte kan ett mattetal så syns det direkt, men så behöver inte fallet vara med läsning. Det händer att pedagoger funderar över vad som hade hänt om skolan hade upptäckt och kunnat hjälpt elever med läsning i yngre åldrar. Här vill vi göra vårt allra bästa för eleverna, och nu finns även tekniken för detta, säger Hanna Rådehed, skolledare och lärare på Fyren Ekalmen. 

Läs mer i Voister

Mitt i Stockholm: Elever knäcker läskoden med artificiell intelligens

Eleverna på Sandbergska har fått ett nytt verktyg för att knäcka läskoden. Skolan är först i Väsby med att analysera barnens läsförmåga med hjälp av artificiell intelligens. 
– Det är jättespännande, säger rektor Eva Svensson.

Läs mer i Mitt i 

IT-pedagogen: Edtech-företaget Lexplore breddar sin tjänst

Lexplores tjänst bygger på en avancerad lösning baserad på AI, eyetracking och big data, en metod som prisbelönats och uppmärksammats flertalet gånger under hösten. Nu gör Lexplore dock en omfattande uppgradering av tjänsten: ”För att ännu bättre fylla de behov som finns i skolans värld har vi vidareutvecklat vår tjänst. Nu kan vi erbjuda skolorna ännu mer information om barnens läsförmåga samt låta de screena själva.”, kommenterar VD Fredrik Wetterhall.

Läs mer

Academedia: Elevers läsförmåga kartläggs med artificiell intelligens

– Det är spännande att få prova nya digitala verktyg, skolan ska ju ligga i framkant i digitaliseringen. Om det kan spara tid och avlasta lärare så ser jag givetvis fördelar med den här tekniken, säger Gunilla Wardau, rektor på Vittra Södermalm.

Läs mer 

Lärarnas tidning: Stockholmselever screenas för läs- och skrivsvårigheter

– Verktyget har en hög grad av tillförlitlighet och bygger inte på någon subjektiv bedömning. Och vi vinner tid. Istället för att screena varje elev någon halvdag så tar detta två minuter per elev. Våra specialpedagoger kan ägna sig åt att sätta in åtgärder istället för att göra tester, säger Adelinde Schmidhuber.

Läs mer i Lärarnas tidning 

IT-pedagogen: Guldregn över Svensk edtech utomlands

Motiveringen löd:“Edtech product with medical precision representing the Nordic values Equality, Trust and Happiness in learning.Lexplore now brings these values to a global market”

Läs mer

IT-pedagogen: AI-baserad screening metod för upptäckt av dyslexi svensk finalist i Nordic Edtech Awards

Lexplore har utsetts att representera svensk edtech i Nordic Edtech Awards som går av stapeln i samband med Slush i Helsingfors den 30e november.

Läs mer i IT-pedagogen

IT-pedagogen: Stockholm satsar på nytt AI-verktyg i kampen mot läs- och skrivsvårigheter

– Med denna metod kan vi mycket tidigare hitta och hjälpa de barn som kämpar. Men också avlasta personalen. I och med lärarbristen så blir det viktigare att lärare och specialpedagoger fokuserar på att hjälpa de som behöver, snarare än att lägga tid på screening, säger Adelinde Schmidhuber, grundskolechef, Stockholms Stad.

Läs mer 

Stockholms stad: Ny AI-baserad screening-metod för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter snart tillgänglig för Stockholms stads skolor

Resurs- samt kostnadseffektivt
Metoden innebär att alla elever kan screenas på ett enklare och snabbare sätt jämfört med de metoder som används idag för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn i skolan. Lärarresurser kan frigöras från individuella och tidskrävande screeningar på utvalda elever till att snabbt genomföra screening av hela klasser eller årskurser. Den eventuellt upplevda stigmatiseringen för enskilda elever uteblir när hela klasser screenas.

Läs mer

Studio Ett: Få nya företag satsar på vård och skola

Under tiden Ewens blick rullar över texten fångar en kamera upp hans ögonrörelser. Även pauserna i läsandet noteras. Varje elev i klass 2b på internationella engelska skolan i Jönköping deltar den här dagen i startupbolaget Lexplores digitala dyslexitest. Några minuter var framför datorskärmen är allt som krävs för att det självlärande programmet ska kunna göra avgöra om en elev ligger i riskzonen för läs och skrivsvårigheter.

Läs mer

IT-pedagogen: Hundratals miljoner läggs på dyslexiutredningar – helt i onödan

Samtidigt som hundratals miljoner spenderas på onödiga utredningar behöver skolan mer resurser. Och kopplingen mellan resursbrist i skolan och dåliga elevresultat är stark. Forskningsföretaget Lexplore har långt ifrån lösningen på sämre elevresultat men definitivt ett mycket gott verktyg för skolor att upptäcka risk läs-och skrivsvårigheter i tid men också utesluta de som inte befinner sig i riskzonen. Detta för att kunna göra välgrundade, tidiga insatser och undvika onödiga logopediska utredningar.

Läs mer

 IT-pedagogen: ”Digitala innovationer kan hjälpa skolorna att förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin 

Garantin ställer helt nya krav på rektorer och skolledare. Men hur ska det rent praktiskt gå till att leva upp till de nya förväntningarnanär resursbristen är ett faktum? Kan digitala innovationer hjälpa rektorer och skolledare att uppnå de nya kraven?

Läs mer

 IT-pedagogen: Tunga investerare stödjer Lexplores internationella satsning 

Optolexias metod är ett resultat av mångårig forskning och AI-teknologi. Själva testet tar bara några minuter per elev. En eye-tracker spelar in ögonens rörelser när eleven läser några korta texter. Därefter analyseras inspelningen med hjälp av artificiell intelligens och resultaten visar med hög träffsäkerhet vilka som stöd med läsning.

Läs mer

 Läkemedelsvärlden: Ögonrörelser kan avslöja tidiga tecken på alzheimer

Det är tidigare känt i forskningen att ögonrörelser speglar hjärnans kognitiva processer och att avvikande rörelsemönster kan visa tecken på till exempel demens.

Läs mer

Intervju med Mattias Nilsson Benfatto, en av Lexplores forskare under Almedalsveckan 2016

Se intervjun

Mattias Nilsson Benfatto föreläser hos Vinnova om forskningen bakom Lexplores metod

 Se föreläsningen

IT-pedagogen: Lexplore vinnare av Edtech Startup Award

Motiveringen löd: ”Optolexia – för att lyfta fram och lösa ett betydande samhällsproblem med spjutspetsteknik och en forskningsbaserad lösning som är enkel att använda, skalbar och kostnadseffektiv.”

Läs mer

Ånge är först i landet i unikt läsprojekt – läs- och skrivförmåga testas på nytt sätt 

– Det här är ett otroligt bra verktyg för att snabbt se vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter. Om en vecka får vi svart på vitt om vilka elever som behöver hjälp. Sedan är det vårt jobb att ordna med rätt stöd och extra lästräning. Tanken är att vi ska göra testerna en gång per termin så att vi kan följa upp varje elev. Vi hoppas kunna köpa in en egen utrustning så att vi kan screena eleverna själva, och lite oftare för att se om vi gör framsteg, säger Roger Jagebo, rektor på Fränstaskolan.

Läs mer

 


Prisbelönt test

Lexplore har sedan start tilldelats flertalet priser och utmärkelser. Det här är några av våra vinster

Vinnare av NordicEdTechAward, en tävling där Nordens bästa innovationer inom Edtech tävlar mot varandra.

Vinnare av EIT digital challenge 2017 i kategorin ”Digital Wellbeing” vid European Institute och Technology (EIT).

Utsedd till en av världens 100 mest inspirerande innovationer inom utbildning i oktober 2017.

Utsedd till ett av Sveriges 33 mest innovativa företag 2017 av NyTeknik och Affärsvärlden.

Vinnare av ED Tech Startup awards 2016. Juryns motivering: “Optolexia – för att lyfta fram och lösa ett betydande samhällsproblem med spjutspetsteknik oc en forskningsbaserad lösning som är enkel att använda, skalbar och kostnadseffektiv.”

SvD Näringsliv och investmentbanken Carnegies pris ”Framtidens entreprenör”

Finalist i the Serendipity Challenge 2016

Microsoft ”Empowering health. Bästa molnlösning”


Internationell press

 Swedish Edtech Industry: ” Three of five of the best Nordic startups are Edtech” >>

 Tech & Learning: ”New tools for schools” >>

 Le Monde Informatique: EIT Digital accélère la croissance de 5 start-ups IT à l’international >>

 PublicNow: ”Five European Deep Tech ventures to watch out for in 2018: The EIT Digital Challenge winners” >>

 Tech.eu: ”EIT Digital Challenge: 5 deep tech scaleups to watch in 2018” >>

 Spoke: ”Five European Deep Tech Ventures to Watch out for in 2018” >>

 The Memo: ”This cool AI tool spots dyslexia as kid read” >>

 Medium: ”Introducing the Top 8 EdTech Trends for 2018: Are You Ready?” >>

 The Cite: ”AI may help screen for dyslexia” >>

 Public Now: ”EIT Digital Challenge: Lexplore named Best Scale-up in Digital Wellbeing” >>

 Shifter: ”Bilder fra Slush 2017: Roboter, bilvrak og nettverking på Nordens største tech-konferanse” >>

 The Memo: ”Meet the future of learning from the Nordic Edtech Award” >>

 Edsurge: ”How AI and Eye Tracking could soon help schools screen for dyslexia” >>

 New Zeeland Education Review: ”10 global Education innovations to inspire Kiwi educators” >>

 Education Technology: ” The very best of Scandi EdTech” >>

 Nordic Mentor Network For Entrepreneurship: ”Lexplore raises 5,6 million dollars in funding to take eye-tracking software for dyslexia to the US.” >>

 Microsoft: ”Swedish researchers build dyslexia screening tool with cloud-based analytics solution.” >>

 Microsoft CEO Satya Nadella berättar om Lexplore som ett exempel på hur deras teknik används för att göra världen bättre. >>

 Optolexias CEO Fredrik Wetterhall berättar om Lexplore för Microsoft France på deras årliga keynote >>

case

Skånhällaskolan i Mölndal

På Skånhällaskolan i Mölndal har man använt Lexplore sedan våren 2019. Resultaten som har kommit in visar på stora förbättringar i läsförmågan hos elever som har använt sig av Lexplore [..]

case

Kristinehamns kommun

I Kristinehamn bor strax över 24 000 invånare och här finns sju kommunala grundskolor. Sedan höstterminen 2019 används Lexplore som ett strategiskt verktyg för att förbättra läsförmågan hos alla elever. [..]

case

Torsviks skola, Lidingö

Torsviks skola på Lidingö grundades redan 1907 och är en av de mest centralt belägna skolorna på Lidingö. Här går elever från förskoleklass till nionde klass. Ni har använt Lexplores [..]