fbpx

Så går det till

Medan eleven läser en kort text på en skärm spelas ögonrörelserna in med hjälp av en eye tracker som sitter längst ner på skärmen. Det tar bara några minuter för eleven att läsa texten och svara på de läsförståelsefrågor som kommer. Innan eleven är tillbaka på sin plats i klassrummet har ögonrörelserna analyserats och presenterats i resultatportalen.

För dig som pedagog tar sedan arbetet med att främja elevernas läsning vid. Spännvidden i ett klassrum kan vara stor men med hjälp av Lexplore Intensiv och de färdiga pedagogiska planeringar som du hittar i resultatportalen kommer du snabbt igång med ett läsutvecklande arbetssätt.

Boka en kort online-demo och se hur Lexplore skulle kunna bidra till en bättre läsutveckling för eleverna på din skola.

Boka demo 

 

För dig som rektor och skolledare ger det objektiva testresultatet en unik möjlighet för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Du kan följa upp elevernas läsning på individnivå, följa hela klasser och se utvecklingen på olika skolor i en kommun.

Genom att arbeta med ett datadrivet beslutsfattande kan du arbeta mer träffsäkert och effektivt för att uppnå dina strategiska mål.

Senaste nytt från bloggen

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]

Vanliga frågor

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur kan jag använda Lexplore för mitt rektorsområde?

Med Lexplore får du som skolledare ett objektivt och faktabaserat underlag där du får koll på läsningen. Du kan till exempel följa undervisningen för en enskild elev, en klass eller få en överblick över din skola eller rektorsområde.

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.

Kan Lexplore ersätta en speciallärare eller specialpedagog?

Nej. Däremot frigör vi tid åt pedagoger så att de kan göra det de gör bäst – vara med eleverna och hjälpa dem till läsning.