fbpx

AI och maskininlärning

Med artificiell intelligens, AI, menas oftast datorer och datorprogram som har en förmåga att lösa komplexa uppgifter och se samband som normalt kräver intelligens eller en kognitiv förmåga på mänsklig nivå.

De senaste 5–10 åren har forskningen kring AI gjort stora framsteg. Det har till exempel bidragit till bättre automatiserade system för tal- och språkförståelse, bildigenkänning och beslutsstöd inom hälsa och sjukvård som medicinsk diagnostik.

Mängden av nya applikationsområden och branscher som använder AI i sin teknikutveckling växer dessutom ständigt. Några av de fördelar och vinster som ofta lyfts fram är att AI:

  • Minskar risken för fel – Svåra uppgifter och komplexa problem kan lösas med större precision och noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt.
  • Effektiviserar arbetsuppgifter – Välgrundade beslutsunderlag inom till exempel välfärdsområdena utbildning, omsorg och hälso- och sjukvård kan tas fram snabbare än vad som tidigare varit möjligt.
  • Demokratiserar samhället – AI gör det enklare att säkerställa att viktiga beslut fattas på objektiva och rationella grunder snarare än känslomässiga. Det leder i förlängningen till ett mer rättvist samhälle för oss alla.

Nästa