fbpx

Att mäta läsförmåga genom ögonrörelser

När du läser en text, som den här till exempel, tänker du förmodligen inte på de avancerade processer som ligger till grund för din läsförmåga. Läser du med flyt och förståelse har de processerna blivit automatiserade och du kanske bara har en känsla av hur ögonen rör sig över texten och behöver inte tänka mer på det.

Att läsa med flyt och förståelse kräver ett väl fungerande och synkroniserat samspel mellan flera olika kognitiva och språkliga processer. Bokstäver i orden du läser omvandlas till språkljud, fonem. De i sin tur formar en ljudrepresentation, hur ordet låter. Den i sin tur kopplas till ett semantiskt innehåll utifrån en matchning mot ditt ordförråd eller din generella språkkunskap. Enklare uttryckt så läser du bokstäver, kopplar de till ord, hör hur orden låter och kopplar det sedan till vad ordet betyder beroende på vad du kan sedan innan.

Läsprocessen fortsätter sedan med att orden kopplas samman i en grammatisk och syntaktisk struktur som talar om hur orden hör ihop. Det är den strukturen som talar om vem som gjorde vad, när och var som gör det möjligt att förstå meningarna du läser. Utifrån din förståelse kan du sedan resonera, ifrågasätta och dra egna slutsatser kring texten som helhet.

Ingen seriekopplad process

Det är lätt att tro att läsningen är en seriekopplad process med tydligt avgränsade delar som börjar med avkodning och går till förståelse. Verkligheten är med komplex än så och några skarpa gränser mellan de olika förmågorna finns inte. En mer rättvisande bild är att se läsprocessens byggstenar som delar i ett nätverk där alla delar sker samtidigt och hela tiden återkopplar till eller förstärker en annan del.

Ögonrörelserna avspeglar läsningens kognitiva processer

I ögonrörelserna avslöjas samspelet i de kognitiva processer som pågår medan vi läser. Ögonrörelserna speglar den spontana läsprocessen som inte påverkas av yttre faktorer eller subjektiva bedömningar. Det resultat vi får mäter elevens läsning och inte saker som uthållighet, koncentration eller distraktioner utanför klassrummet. Det är ett säkert, objektivt och snabbt sätt att se elevens läsning.

Nästa